Vrienden van het KNIR

Bestuur Vrienden 2023Stichting Vrienden van het KNIR bestaat uit een netwerk van academici, alumni en anderen die zich sterk verbonden voelen met het KNIR en het instituut een warm hart toedragen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal enthousiaste KNIR-alumni die activiteiten in Nederland ontplooien om belangstelling voor het KNIR te stimuleren en te onderhouden, maar ook om de vrienden en belangstellenden met elkaar en met het KNIR in contact te brengen.

Twee keer per jaar geeft de stichting een nieuwsbrief uit met informatie over haar eigen activiteiten en die op het instituut, met nieuws van en over onderzoekers die aan het instituut onderzoek hebben gedaan.

Ieder jaar komen de vrienden in het voorjaar bij elkaar voor een Vriendendag voor Romegangers en andere belangstellenden op een centrale locatie in Nederland. Naast een moment om vrienden en bekenden uit Rome terug te zien, is de dag gevuld met een afwisselend programma van een of meerdere lezingen of presentaties en nieuws van het KNIR. Indien mogelijk wordt er een gezamenlijk tentoonstellingsbezoek gepland en de Vriendendag wordt traditiegetrouw afgesloten met een borrel. In het geval dat er een interessante Italië-gerelateerde tentoonstelling plaatsvindt in Nederland, organiseren we apart van de Vriendendag een bezoek met rondleiding voor de vrienden.

Eens in de twee jaar reikt de Stichting de Van Woudenberg Dissertatieprijs uit.

 

Vriend worden?

Draag je het KNIR ook een warm hart toe? Blijf je graag in contact met andere KNIR-gangers en geïnteresseerden? En word je graag op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het KNIR en de mensen die er onderzoek doen? Word dan nu Vriend!

Je wordt Vriend door je aan te melden via vrienden.knir.leden@gmail.com en je bijdrage (jaarlijks €25 per persoon; €17,50 voor studenten; €35 voor echtparen en stellen) over te maken op IBAN-rekening NL18 INGB 0001 5876 83 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting Vrienden van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Voorzitter: Maarten van Deventer MA, correspondentie loopt via de secretaris
Penningmeester: Miriam Kolk MA, miriam.kolk@gmail.com
Secretaris: Dr. Charlotte van Emstede, cvanemstede@hotmail.com
Ledenadministratie: Joost Snaterse MA, vrienden.knir.leden@gmail.com
Algemeen bestuurslid: Stijn Timmermans MA, stijntimmermans1998@gmail.com

 

 

 

FACEBOOK