Knir 190

Doorzoek onze catalogus

Volg de KNIR-bibliotheek op Facebook

Collecties

De KNIR-bibliotheek is gespecialiseerd in archeologie, kunstgeschiedenis en de geschiedenis van Rome en Italië. Daarnaast zijn er speciale secties over de pauselijke geschiedenis en de relatie tussen het Vaticaan en Nederland.

Onze collectie bevat verder werken over cultureel erfgoed en over gebieden waar Nederlandse archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden. Ook werken over onderwerpen waarbij het KNIR was betrokken, zoals opgravingen in Pompeii, de Via Appia, Testaccio en protohistorisch Lazio, horen bij deze collectie. Een kleine sectie is gewijd aan technologie uit de oudheid.
In de bibliotheek is verder een rijke verzameling zeldzame boeken te vinden, een kleine muntencollectie, historische ansichtkaarten en foto’s, de originele bouwtekeningen van het instituut, gipsafgietsels etc. Deze collectie zijn we momenteel aan het herschikken en we hopen in de nabije toekomst hiervan meer te digitaliseren.

Onze collectie bestaat uit:

Gedrukte monografieën. Deze vormen het belangrijkste deel van onze collectie en zij bestrijken alle kerngebieden van de bibliotheek zoals die zijn vastgelegd in ons collectievormingsbeleid.

Tijdschriften. Dit deel van de collectie bevat zowel lopende titels als tijdschriften die niet meer worden gepubliceerd. In sommige gevallen is ook een online versie beschikbaar.

Digitale bronnen Onze digitale bronnen bestaan uit open source informatie die via een link in de URBS-catalogus raadpleegbaar is. Verder zijn er afgeschermde digitale bronnen die via de URBS-catalogus beschikbaar zijn en is er afgeschermde digitale informatie die dankzij de samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen te raadplegen is.

Speciale collecties Dit zijn informatiebronnen van diverse aard en oorsprong die van bijzondere waarde zijn voor ons instituut en door ons beheerd en gekoesterd worden. Voor meer informatie, klik hier.

Encyclopedieën, taalkundige en bibliografische woordenboeken, bibliografieën, kaarten en andere soorten documenten ondersteunen het onderzoek van de bibliotheek en completeren onze collectie.

Alle informatiebronnen zijn geclassificeerd volgens de heersende indelingscriteria van de bibliotheek.

 

De huidige bibliotheekcollectie van het KNIR is het resultaat van een recent evaluatie- en afstootproject. Daarmee willen we bereiken dat de omvang van de bibliotheek wordt teruggebracht zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe aankopen. Een tweede doel van het afstootproject was de collectie beter aan te laten sluiten bij ons eigen collectievormingsbeleid. Deze opschoning vond plaats naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de collectie.

 

Voor meer informatie over ons aankoop- en collectievormingsbeleid, klik hier.