KNIR Debates

Bij een studie- of onderzoeksverblijf aan het KNIR krijg je ruimschoots de gelegenheid voor individuele studie en onderzoek. De echte meerwaarde van je verblijf ligt in de academische gemeenschap van onderzoekers, studenten en staf, die op ons instituut verblijven en werken. De uitwisseling van kennis en ideeën, discussie over lopend onderzoek en het leren van elkaar staan daarbij centraal.

Deze elementen komen samen in de KNIR Debates die we elke twee weken op het KNIR organiseren. Tijdens deze debates presenteren onze bursalen hun lopend onderzoek aan de andere gasten en aan de staf van het KNIR. Het zijn informele bijeenkomsten waar de nadruk ligt op leren en inspireren. De presentaties zijn geen samenvatting van het onderzoeksproject, het gaat er juist om de aanwezigen een sleutelprobleem of vraag voor te leggen. De discussie daarna, ingeleid door een medebursaal, vormt de kern van deze bijeenkomsten. Door de constructieve feedback van de deelnemers aan de discussie helpen zij de studenten en jonge onderzoekers bij de voortgang van hun onderzoek.

De KNIR Debates zijn cruciaal voor onze onderzoeksactiviteiten. Het spreekt dan ook vanzelf dat al onze studenten en gasten die op het KNIR verblijven hieraan deelnemen en er een actieve bijdrage aan leveren.