Knir 161

Doorzoek onze catalogus

Volg de KNIR-bibliotheek op Facebook

Speciale collecties

De speciale collecties zijn de juweeltjes van onze omvangrijke verzameling wetenschappelijk erfgoed. Vanwege hun herkomst, samenstelling of anderszins zijn verscheidene bijzondere werken van de KNIR-bibliotheek uniek en van bijzondere waarde voor ons instituut.

Onze speciale collecties bestaan uit:
– Collectie oude boeken
– De Santi Collectie
– Fotomateriaal
– Scripties en proefschriften
– Archieven
– Medailles
– Religieuze zegels
– Ex-librissen
– Originele bouwtekeningen van het KNIR

Delen van deze collecties zijn inmiddels gedigitaliseerd. Met een klik op onderstaande afbeeldingen kunnen zij online worden geraadpleegd via Open Access Platforms Issuu en Flickr.
De fotocollectie van archeologische opgravingen van Carel Claudius van Essen is te raadplegen via de website van de RUG en via de URBS-catalogus.
Intussen blijven wij onze speciale collecties nog beter toegankelijk en geschikt maken voor studie en onderzoek door herschikking, metadatering en digitalisering.

Ex Librishoogewerf

Collectie Ex-Libris

Plaster Molds4

Collectie religieuze zegels

Santapriscacompressed

Fotocollectie Santa Prisca en Mithraeum

Vanessen1

Fotocollectie Van Essen

Foto B

Mostra Villa Borghese

Aankondiging Nieuwsbrief En Webpagina Fotoarchief Adriaan Luijdjens

Fotoarchief Adriaan Luijdjens