Visiting Professors

KNIR visiting professor programma

Het KNIR heeft al langer de traditie om senior onderzoekers uit te nodigen voor een onderzoeksverblijf op het KNIR. Sinds 2019 bestaat daarvoor het visiting professor programma. Dit programma richt zich op internationaal gerenommeerde onderzoekers. Zij zijn actief op gebieden die aansluiten op de kerngebieden van het instituut. Onze eerste visiting professor is prof.dr. Rainer Hirsch-Luipold, universitaire hoofddocent in Nieuwe Testament en antieke godsdienstengeschiedenis (Ordentlicher Professor für Neues Testament und Antike Religionsgeschichte) aan de Universiteit van Bern, Zwitserland.

 

NWIB visiting professor programma

Sinds 2020 heeft de NWIB een nieuw visiting professor programma. Alle Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) nemen daaraan deel. Het programma biedt deelnemers een onderzoeksverblijf van drie maanden aan een van de buitenlandse instituten. NWIB visiting professors kunnen daar (hernieuwd) kennismaken met ons instituut en onze unieke onderzoeksfaciliteiten en internationale onderzoeksnetwerken. Tegelijkertijd dragen de visiting professors bij aan de versterking en verbreding van ons onderzoeks- en onderwijsprogramma. Het programma staat open voor universitair (hoofd)docenten en hoogleraren van alle Nederlandse universiteiten die zijn aangesloten bij de NWIB.

 

Hannah Malone

Dr. Hannah Malone

Maartje Van Gelder

Dr. Maartje van Gelder