As of 6 December 2021 the KNIR will check the green pass upon arrival.

Visiting Professors

KNIR visiting professor programma

Het KNIR heeft al langer de traditie om senior onderzoekers uit te nodigen voor een onderzoeksverblijf op het KNIR. Sinds 2019 bestaat daarvoor het visiting professor programma. Dit programma richt zich op internationaal gerenommeerde onderzoekers. Zij zijn actief op gebieden die aansluiten op de kerngebieden van het instituut. Onze eerste visiting professor is prof.dr. Rainer Hirsch-Luipold, universitaire hoofddocent in Nieuwe Testament en antieke godsdienstengeschiedenis (Ordentlicher Professor für Neues Testament und Antike Religionsgeschichte) aan de Universiteit van Bern, Zwitserland.

 

NWIB visiting professor programma

Eind 2020 heeft ook de NWIB een nieuw visiting professor programma. Alle Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) nemen daaraan deel. Het programma biedt deelnemers een onderzoeksverblijf van drie maanden aan een van de buitenlandse instituten. NWIB visiting professors kunnen daar (hernieuwd) kennismaken met ons instituut en onze unieke onderzoeksfaciliteiten en internationale onderzoeksnetwerken. Tegelijkertijd dragen de visiting professors bij aan de versterking en verbreding van ons onderzoeks- en onderwijsprogramma. Het programma staat open voor universitair (hoofd)docenten en hoogleraren van alle Nederlandse universiteiten die zijn aangesloten bij de NWIB.

Onlangs is de selectie voor de eerste ronde van dit programma afgerond en zijn twee visiting professors geselecteerd voor een verblijf aan het KNIR. Dr. L.D. Tacoma, universitair docent Oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en prof. dr. Maarten Lindeboom, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verblijven respectievelijk in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 op het KNIR.

 

KNIR Visiting Professors 2021

Rens Tacoma Universiteit Leiden

Dr. L.E. (Rens) Tacoma

Prof. Dr. Rainer Hirsch Luipold

Prof.dr. Rainer Hirsch-Luipold