Bibliotheek

De bibliotheek van het KNIR biedt met zijn klassieke open-shelf opstelling een ideale plek voor verdieping en inspiratie.
Voor onderzoekers van het Instituut is de bibliotheek 24/7 geopend.

De collectie van de bibliotheek telt ruim 60.000 titels, waaronder speciale periodieken en digitale bronnen. De collectie heeft voornamelijk betrekking op de archeologie, geschiedenis en kunstgeschiedenis van Rome en Italië. Onlangs is de collectie uitgebreid met meer interdisciplinair getinte werken en zijn er nieuwe secties toegevoegd die betrekking hebben op cultureel erfgoed en museologie.

Onze bibliotheek biedt voorts onderdak aan diverse bijzondere collecties van zeldzame boeken, archeologische en kunsthistorische foto’s en collecties ansichtkaarten, kaarten en gravures.