KNIR Colloquia

Het KNIR wil een plek zijn van inspiratie en ontmoeting voor academici in alle fases van hun wetenschappelijke carrière. Universitair docenten hebben vaak veel onderwijsverplichtingen en weinig mogelijkheden om externe onderzoeksmiddelen te verwerven. Voor hen zijn er de KNIR Colloquia. Dit zijn besloten, kleinschalige onderzoeksbijeenkomsten (expert meetings) in Rome, gefaciliteerd en gefinancierd door het KNIR. Tijdens de driedaagse, intensieve werkconferenties kunnen early en midcareer wetenschappers hun onderzoeksprofiel versterken en een boost geven aan hun onderzoek.

Jaarlijks organiseert het KNIR maximaal drie Colloquia met niet meer dan vijftien deelnemers. Alle UD’s en gepromoveerde docenten, werkzaam bij een NWIB universiteit kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Bij de selectie van de kandidaten ligt de nadruk op kwaliteit van de aanvraag, motivatie en de relatie met het KNIR, Rome en/of Italië.

Zie hier voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor het academisch jaar 2024-2025.