KNIR Colloquia

Het KNIR wil een plek zijn van inspiratie en ontmoeting voor academici in alle fases van hun wetenschappelijke carrière. Universitair docenten hebben vaak veel onderwijsverplichtingen en weinig mogelijkheden om externe onderzoeksmiddelen te verwerven. Voor hen zijn er de KNIR Colloquia. Dit zijn besloten, kleinschalige onderzoeksbijeenkomsten (expert meetings) in Rome, gefaciliteerd en gefinancierd door het KNIR. Tijdens de driedaagse, intensieve werkconferenties kunnen early en midcareer wetenschappers hun onderzoeksprofiel versterken en een boost geven aan hun onderzoek.

Jaarlijks organiseert het KNIR maximaal drie Colloquia met niet meer dan vijftien deelnemers. Alle UD’s werkzaam bij een NWIB universiteit kunnen hiervoor een aanvraag indienen (LINK naar NWIB). Bij de selectie van de kandidaten ligt de nadruk op kwaliteit van de aanvraag, motivatie en de relatie met het KNIR, Rome en/of Italië.

Knir Colloquium 14 16.12.2021 Photo Credits The Robert Capa And Cornell Capa Archive, The Life Magazine Collection

KNIR Colloquium: “Us versus Them”

KNIR Colloquium by Maria Bonaria Urban (KNIR), Monica Jansen (UU), Reindert Dhondt (UU)