Wie zijn wij

Vrienden van het KNIR

De Vrienden van het KNIR dragen het KNIR een warm hart toe. De stichting bestaat uit een enthousiast netwerk van academici, alumni en anderen die zich sterk verbonden voelen met het Instituut in Rome.

De Stichting Vrienden van het KNIR:

•   steunt het KNIR ideëel en financieel;

•   neemt initiatieven ter bevordering van de bloei van het Instituut en van zijn wetenschappelijke en culturele taken;

•   ontplooit activiteiten om de belangstelling in Nederland voor het Instituut te stimuleren en vrienden en belangstellenden met elkaar en met het Instituut in contact te brengen.

Tweemaal per jaar organiseert de Stichting een bijeenkomst voor de Vrienden, en eens in de twee jaar reikt de Stichting de Van Woudenberg Dissertatieprijs uit.

Vriend worden?
Draagt u het KNIR ook een warm hart toe? Blijft u graag in contact met andere KNIR-gangers en geïnteresseerden? En blijft u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van het KNIR en de mensen die er onderzoek doen? Word dan nu Vriend!


Download de brochure van de Vrienden

U wordt Vriend door u aan te melden via vrienden.knir.leden@gmail.com en uw bijdrage (jaarlijks €25 per persoon; €17,50 voor studenten; €35 voor echtparen en stellen) over te maken op IBAN-rekening NL18INGB0001587683 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting Vrienden van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

– Voorzitter: Maarten van Deventer MA, correspondentie loopt via de secretaris: cvanemstede@hotmail.com
– Penningmeester: Miriam Kolk MA, miriam.kolk@gmail.com
– Secretaris: Dr. Charlotte van Emstede, cvanemstede@hotmail.com
– Ledenadministratie: Felix Huygen MA, vrienden.knir.leden@gmail.com

 

Nieuws van de Vrienden