Irene Jacobs, MA

PhD student in History

Scholarship: PhD students scholarship

Titel onderzoek: Perceptions of travel in middle-Byzantine hagiography

Werkzaam bij het KNIR: voorjaar 2023

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Het project onderzoekt hoe de auteurs van Byzantijnse heiligenlevens uit de negende en tiende eeuw betekenis gaven aan hetreisgedrag van monniken. Lang is gedacht dat Byzantijnen, en monniken in het bijzonder, zich karakteriseerde door weinig mobiliteiten een zeer negatieve houding ten opzichte van reizen. Dit onderzoek toont echter aan dat er meer diversiteit was in de normatieveopvattingen over monastieke reizen.