Irene Jacobs, MA

PhD student in History

Borse di studio: PhD students scholarship

Titolo ricerca: Perceptions of travel in middle-Byzantine hagiography

Lavora presso il KNIR: voorjaar 2023

Università: Rijksuniversiteit Groningen

Het project onderzoekt hoe de auteurs van Byzantijnse heiligenlevens uit de negende en tiende eeuw betekenis gaven aan hetreisgedrag van monniken. Lang is gedacht dat Byzantijnen, en monniken in het bijzonder, zich karakteriseerde door weinig mobiliteiten een zeer negatieve houding ten opzichte van reizen. Dit onderzoek toont echter aan dat er meer diversiteit was in de normatieveopvattingen over monastieke reizen.