Irene Jacobs, MA

PhD student in History

Scholarship: PhD students scholarship

Title research: Perceptions of travel in middle-Byzantine hagiography

Working at KNIR: voorjaar 2023

University: Rijksuniversiteit Groningen

Het project onderzoekt hoe de auteurs van Byzantijnse heiligenlevens uit de negende en tiende eeuw betekenis gaven aan hetreisgedrag van monniken. Lang is gedacht dat Byzantijnen, en monniken in het bijzonder, zich karakteriseerde door weinig mobiliteiten een zeer negatieve houding ten opzichte van reizen. Dit onderzoek toont echter aan dat er meer diversiteit was in de normatieveopvattingen over monastieke reizen.