Organisatie en jaarverslagen

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) is een interuniversitaire onderwijs- en onderzoeksinstelling onder beheer van de Rijksuniversiteit Groningen, met de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen als vaste partners op bestuurlijk en wetenschappelijk niveau.

Het KNIR staat als een van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) onder de verantwoordelijkheid van een koepelbestuur uit de Nederlandse universitaire wereld met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als penvoerder. In het koepelbestuur zijn de Colleges van Bestuur van de RUG en de vijf andere partneruniversiteiten vertegenwoordigd.

Bij het bepalen en het evalueren van het beleid wordt het KNIR van advies voorzien door een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).

Het KNIR staat onder leiding van een wetenschappelijk directeur met een mandaat van vijf jaar. De directeur wordt bijgestaan door een directeur bedrijfsvoering.

Naast de directeur zijn er drie wetenschappelijke stafleden voltijds op het KNIR aan het werk, volledig ten behoeve van het Nederlandse universitaire veld. De drie stafleden zijn op detacheringsbasis in Rome voor termijnen van drie jaar. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek op het terrein van oudheidkunde, kunstgeschiedenis en geschiedenis.

Er is tevens een vast team van lokaal personeel werkzaam ten behoeve van de bibliotheek, het secretariaat, de administratie, het onderhoud van de werkruimtes en gastenverblijven van het KNIR.

Hier meer info over de arbeidsvoorwaarden van staffuncties aan het KNIR.