Esmee Boschma MA

MA student Archaeology LU

Scholarship: KNIR Scholarship

Titel onderzoek: Het complex van Augustus op de Palatijn vanuit een museologisch perspectief