Esmee Boschma MA

MA student Archaeology LU

Scholarship: KNIR Scholarship

Title research: Het complex van Augustus op de Palatijn vanuit een museologisch perspectief