Stipendia voor afgestudeerden

Deel deze pagina

 

Waar moet ik aan voldoen?

1. u bent afgestudeerd aan één van de volgende partneruniversiteiten: RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2. u bereid een promotieproject voor dat u beoogt uit te voeren aan één van bovengenoemde partneruniversiteiten;
3. u beoogt financiering voor dit project te verwerven via een projectaanvraag (bijv. bij NWO);
4. u heeft daarvoor concrete afspraken gemaakt met een hoogleraar verbonden aan één van bovengenoemde partneruniversiteiten die bereid is uw project officeel te begeleiden;
5. u heeft geen andere inkomsten tijdens de periode van het stipendium;

 

Vergoeding

1. een kosteloos verblijf van maximaal 20 weken aan het KNIR gedurende uw beursperiode (uw verblijf kunt u indien gewenst in gedeelten binnen 1 academisch jaar opnemen);
2. een onkostenvergoeding van €175,- per week gedurende de beursperiode;
3. een éénmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-.

 

Hoe vraag ik dit stipendium aan?
Vraag de beurs aan via het aanmeldformulier op de Beurzen / Stipendia pagina van deze website.
U wordt gevraagd om de volgende documenten te uploaden:
1. uw CV;
2. een kopie van uw MA-diploma;
3. uw uitgewerkte onderzoeksvoorstel (inclusief budget);
4. een aanbevelingsbrief of aanbevelingsbrieven van de beoogd promotor(es), waaruit de bereidheid blijkt het promotietraject in de betreffende leerstoelgroep onder te brengen.

 

De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de aanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.