Premi per ricercatori

WIS Onderzoeksprijs

Publicaties die meedingen naar de prijs dienen voor 1 augustus 2023 als bijlage in pdf formaat te worden gestuurd naar: italiestudies@gmail.com Om voor bekroning in aanmerking te komen, dient de publicatie aan een aantal voorwaarden te voldoen die vermeld staan op de website van ITALIË STUDIES.

Van Woudenberg Dissertation Prize

Ted Meijer Prize