WAR / NWIB

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) komt tweemaal per jaar bijeen om de wetenschappelijke staf van advies te dienen over het beleid van het KNIR. De WAR is samengesteld uit stafleden van de deelnemende universiteiten en vertegenwoordigers van verwante, niet-universitaire instellingen.

UvA
Mw. prof.dr. L.A. (Luiza) Bialasiewicz, hoogleraar Europese Studies (2e termijn, 2020-2023)
Mw. prof. dr. S. (Serena) Ferente, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis (1e termijn, 2023-2026)

VU
Dhr. dr. A.M.J. (Ton) Derks, universitair hoofddocent Archeologie en Oudheid (2e termijn, 2023-2026)

RUG
Dhr. prof.dr. L.W. (Lodi) Nauta, hoogleraar in de Geschiedenis van de filosofie (1e termijn, 2020-2023)
Mw. prof.dr. G.C. (Gerry) Wakker, hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde (1e termijn, 2020-2023)

UL
Mw. prof. dr. J.A.C. (Joanita) Vroom, hoogleraar Archeologie van middeleeuws en vroegmodern Eurazië (2e termijn, 2023-2026)
Dhr. prof. dr. S.P.M. (Stijn) Bussels, hoogleraar Kunstgeschiedenis (1e termijn, 2023-2026)

RU
Mw. dr. N. (Nathalie) de Haan, universitair hoofddocent Oude geschiedenis  (voorzitter, 1e termijn, 2020-2023)
Dhr. prof. dr. C.H. (Christoph) Lüthy, hoogleraar Geschiedenis van de filosofie en wetenschap (1e termijn, 2023-2026)

UU
Dhr. dr. P. (Pepijn) Corduwener, universitair docent politieke geschiedenis (2e termijn, 2023-2026)
Dhr. prof. dr. M.A. (Thijs) Weststeijn, hoogleraar Kunstgeschiedenis met focus op global art history (1e termijn, 2023-2026)

KNAW
Dhr. dr. D.K.W. (Dirk) van Miert, directeur van het Huygens Instituut en UHD vroegmoderne Cultuurgeschiedenis (1e termijn, 2023-2026)
Dhr. prof. dr. O.J. (Olivier) Hekster, hoogleraar Oude geschiedenis (1e termijn, 2023-2026)

Musea
Mw. dr. G. (Giovanna) Fossati, hoofdconservator EYE Filmmuseum (2e termijn, 2020-2023)

 

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)

De Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) zijn vooruitgeschoven wetenschappelijke instituten van de Nederlandse universiteiten. De instituten zijn met name gesitueerd rond het Middellandse Zeegebied, waaronder één in Rome.

Alle buitenlandse instituten zijn gericht op het ondersteunen en zelf realiseren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Eveneens leveren zij een wezenlijke bijdrage aan de profilering van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland. Studenten en medewerkers doen op allerlei manieren internationale ervaring op, bijvoorbeeld door het volgen van colleges en het uitvoeren van veldwerkprojecten of onderzoek, en vormen zodoende een netwerk van kenniscentra op het terrein van onderwijs en onderzoek.

Elk instituut wordt beheerd door een van de volgende zes universiteiten: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) wordt beheerd door de Rijksuniversiteit Groningen.