Dcim100mediadji 0481.jpg

Vacature Hoofd Oudheid KNIR

Per 1 januari 2022 is er ruimte voor een Hoofd Oudheid.

Wij zoeken een gedreven en inspirerende collega als Hoofd Oudheid. Samen met het Hoofd Geschiedenis, het Hoofd Kunstgeschiedenis en de wetenschappelijk directeur maakt de kandidaat het wetenschappelijke en opleidingsprogramma van het instituut. Onderzoek en onderwijs sluiten nauw bij elkaar aan in kleinschalig en intensief onderwijs. De kandidaat is een gepromoveerde docent-onderzoeker (UD, UHD-niveau) met een ruime onderzoeks- en onderwijservaring op het terrein van de klassieken, de oude geschiedenis, en/of de cultuur en archeologie van Rome en Italië.
Het Hoofd Oudheid vormt een brug tussen de Nederlandse en Italiaanse collega’s en instituten en stimuleert internationale samenwerking in onderzoek en onderwijs. De kandidaat is goed bekend met de Nederlandse wetenschappelijke infrastructuur op het terrein van de oudheidstudies in de breedste zin, en heeft de statuur om de belangen van de Nederlandse wetenschappen met succes te vertegenwoordigen in het buitenland.

Taken
• toonaangevend onderzoek verrichten en presenteren en daarmee het onderzoeksprofiel van het KNIR versterken of verdiepen
• organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten op het KNIR; initiëren van activiteiten in samenwerking met zusterinstellingen in Nederland en Rome / Italië
• ontwerpen en verzorgen van aantrekkelijke cursussen voor studenten van (meest) Nederlandse universiteiten in het Nederlands en Engels. Dit betreft zowel de klassieke KNIR cursussen van 10-15 dagen die rond excursies gestructureerd worden als meer praktisch onderwijs met kleine groepen gericht op onderzoeksvaardigheden, zoals in het nieuwe KNIR Laboratorium voor materiele cultuur en digitale toepassingen
• begeleiding van studenten (BA, MA en ReMA) en promovendi; ondersteuning van de overige gasten van het KNIR in de uitvoering van hun onderzoeksprojecten
• opzetten en ondersteunen van Nederlandse erfgoedprojecten in Rome / Italië / Mediterrane gebied voor onderzoek, onderwijs en/of outreach
• opzet en redactie van instituutspublicaties zoals de KNIR Papers serie, en/of digitale platforms voor de oudheidkunde en archeologie
• initiëren en bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Italiaanse instanties (universiteiten en onderzoeksinstellingen, onderzoeksprojecten en -consortia, onderzoeksscholen, Romeinse/Italiaanse zusterinstellingen, erfgoeddiensten, musea en overige erfgoedinstellingen).

Functie-eisen
• gepromoveerd op een voor de functie relevant onderzoeksterrein
• sterk onderzoeksprofiel blijkend uit onderzoeksprojecten, samenwerkingen, funding, en internationale publicaties gericht op de oudheid en/of haar receptie
• ruime didactische ervaring op BA, (R)MA niveau; BKO vel sim strekt tot aanbeveling
• actieve kennis van het Nederlands, Italiaans en Engels; goede beheersing van overige moderne talen strekt tot aanbeveling, alsook van Latijn
• organisatorische en redactionele ervaring
• belangstelling voor interdisciplinaire samenwerking in onderzoek en onderwijs
• uitstekende sociale en representatieve vaardigheden: zelfstandigheid maar ook team worker, enthousiasme, flexibiliteit.

Organisatie
Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) is een interuniversitaire onderwijs- en onderzoeksinstelling onder beheer van de Rijksuniversiteit Groningen. Het KNIR richt zich voornamelijk op op de oudheidkunde/archeologie, kunstgeschiedenis en geschiedenis, maar ook op het bredere domein van de sociale en geesteswetenschappen en aanpalende disciplines. Het KNIR kent een wetenschappelijke en een ondersteunende staf van in totaal 14 personen onder leiding van een hoogleraar-directeur.
In onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten staan de cultuur en geschiedenis van Italië vanaf de oudheid tot heden centraal, met bijzondere aandacht voor de stad Rome als object van studie én als centrum van wetenschapsbeoefening, met haar ongekende collecties, archieven en depots. Naast de individuele onderzoekslijnen zoekt de wetenschappelijke staf ook de raakvlakken van de disciplines op. Zo neemt in het gezamenlijke onderzoek en onderwijs de receptiegeschiedenis van de oudheid een verbindende en inspirerende rol in.

Het KNIR stelt zijn faciliteiten ook ten dienste van andere vakgebieden van het Nederlandse hoger onderwijs, voornamelijk waar deze een relatie tot Italië onderhouden. Het KNIR opereert in een sterk internationale context en bevordert de contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de Italiaanse en buitenlandse wetenschappelijke instellingen te Rome.

Het KNIR wordt vanuit Nederland ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad, die bestaat uit leden afkomstig van de zes universiteiten die in het KNIR participeren, en buitenuniversitaire leden.

Arbeidsvoorwaarden
Voor benoeming komen in aanmerking kandidaten met een dienstverband (voor bepaalde of onbepaalde tijd) bij een van de zes universiteiten die samen het NWIB-verband vormen (= Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland): de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit. De kandidatuur van overige gegadigden kan in overweging worden genomen, waarbij een passende oplossing gevonden zal moeten worden met betrekking tot de detachering naar het KNIR vanuit een Nederlandse universiteit.
Aanstelling geschiedt voor een periode van drie jaar door detachering met de mogelijkheid van verlenging met drie jaar. Het salaris is conform de huidige aanstelling bij de detacherende universiteit, aangevuld met de voor het KNIR vastgestelde toelageregeling.

Sollicitatie
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 5 november 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in week 46. Vorm en plaats nog nader te bepalen.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. T.D. Stek, t.d.stek@knir.it
Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.