Nick Pouls MA

Scholarship: KNIR Stipendium

Titel onderzoek: Verschriftelijking in het bisdom Utrecht: een comparatieve, paleografische studie van codices en oorkonden uit het bisdom Utrecht daterend uit de periode 900-1300