Julia Alting, MA

PhD student in Art History

Scholarship: KNIR-beurs voor promovendi

Werkzaam bij het KNIR: voorjaar 2023

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Website: https://www.rug.nl/staff/j.alting/projects

Julia Alting is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen bij het instituut voor cultuurwetenschappelijk onderzoek (ICOG). Ze heeft kunstgeschiedenis en cultural analysis gestudeerd aan het Amsterdam University College, New York University, Universiteit Leiden en SOAS University of London. In haar promotieonderzoek bestudeert ze de gevolgen van niet-lineaire opvattingen van historische tijd voor de kunstgeschiedenis als discipline.