Christian Hoekema, BA

RMA student in History

Scholarship: KNIR-beurs voor (R)MA-studenten

Titel onderzoek: Analogy at the Threshold of Epochs: a comparison of Bruno & Cusanus

Werkzaam bij het KNIR: najaar 2022

Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen

Dit onderzoeksproject vloeit voort uit mijn huidige stage bij een literair-historisch post-doc instituut in Berlijn. Het bestaat uit de scriptie voor mijn RMA ´Historical, Literary and Arts & Visual Studies´ aan de Radboud. Ondanks dat de
scriptie vooral conceptueel of zelfs scholastisch van aard is, probeer ik het onderwerp tastbaar te houden en ook het laatste component van mijn programma te belichten door de beeldende kunsten te benadrukken.