Fernando en Janet gaan met pensioen!

[English below]

Beste collega’s, studenten en vrienden,

Deze zomer gaan zowel Janet Mente als Fernando Maggi met pensioen!

Fernando Maggi werkt sinds 1 september 1997 met veel toewijding en zorgzaamheid bij het KNIR. In die 27 jaren heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten op ons instituut, waar hij niet alleen onze ruimtes schoon heeft gehouden en onderhoud heeft gedaan aan het gebouw en de tuin, maar ook de harten van velen heeft geraakt met zijn warme glimlach, zijn grapjes en behulpzaamheid. Fernando gaat officieel per 1 augustus 2024 met pensioen.

Janet Mente is sinds 16 maart 1998 bij ons instituut betrokken. Als hoofd van de bibliotheek zorgde ze voor onze collectie en heeft zij vele onderzoekers en studenten bijgestaan in hun zoektocht naar boeken, artikelen en speciale bronnen. Daarbij ging ze geen moeilijke vraag uit de weg en zette haar zeer uitgebreide kennis en haar netwerk in om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Janet mag officieel vanaf 1 juli 2024 van haar pensioen gaan genieten.

Door het KNIR worden zij getrakteerd op een reis naar Amsterdam, tijdens de Dag van Rome op 22 juni, waar zij op die manier van velen afscheid kunnen nemen. Niet iedereen zal daarbij aanwezig kunnen zijn, maar velen van jullie zullen een boodschap of herinnering met hen willen delen. Wij willen daarom voor elk van hen een eigen herinneringsboek samenstellen met al jullie verhalen, anekdotes en bedankjes. Of je nu een grappige herinnering of een ontroerend moment wilt delen, of gewoon je dankbaarheid wilt uiten voor wat ze in al deze jaren voor jou en ons allemaal hebben gedaan, we nodigen je van harte uit bij te dragen aan dit speciale boek.

Stuur je bijdrage in de vorm van een tekst, foto’s, tekening, recept, gedicht, collage, etc, (uitsluitend in pdf formaat) in via onderstaande links (onder de Engelse tekst). Wij zullen deze bijdragen samenvoegen tot een mooi boek. Deadline voor insturen is 18 juni 2024.

Bij voorbaat veel dank voor je bijdrage.

Hartelijke groet,

Namens het team van het KNIR
Laura Overpelt

———————————————————————————

Dear colleagues, students, and friends of the KNIR,

This summer, both Janet Mente and Fernando Maggi will be retiring!

Fernando Maggi has worked with dedication and care at the KNIR since September 1, 1997. In these 27 years, he has made an indelible impression on our institute, not only by keeping our spaces clean and maintaining the building and garden but also by touching the hearts of many with his warm smile, jokes, and helpfulness. Fernando officially retires on August 1, 2024.

Janet Mente has been with our institute since March 16, 1998. As the head of the library, she has taken care of our collection and assisted many researchers and students in their search for books, articles, and special resources. She never shied away from a difficult question and used her extensive knowledge and network to help everyone as best as she could. Janet officially retires on July 1, 2024.

The KNIR is treating them to a trip to Amsterdam during the “Dag van Rome” on June 22, so many of you will have the opportunity to bid farewell to them. Of course, not everyone will be able to attend, but many of you will want to share a message or memory with them. Therefore, we want to compile a memory book for each of them, filled with all your stories, anecdotes, and thanks. Whether you want to share a funny memory or a touching moment, or simply express your gratitude for what they have done for you and all of us over the years, we warmly invite you to contribute to this special book.

Please send your contribution in the form of text, photos, drawings, recipes, poems, collages, etc., (as a pdf file) via the links below. We will combine these contributions into a beautiful book. The deadline for submissions is June 18, 2024.

Thank you in advance for your contribution.

Kind regards,

On behalf of the KNIR team
Laura Overpelt

 

Upload je bijdrage voor / your contribution for FERNANDO

Upload je bijdrage voor / your contribution for JANET