Ontdek onze bibliotheek

De bibliotheek van het KNIR biedt met zijn klassieke open-shelf opstelling een ideale studieplek voor verdieping en inspiratie. Voor de bursalen van het Instituut is de bibliotheek 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.

De collectie van de bibliotheek telt ruim 60.000 titels, waaronder speciale periodieken en digitale bronnen. De collectie heeft voornamelijk betrekking op de archeologie, geschiedenis en kunstgeschiedenis van Rome en Italië.

Img 15551

 

Al sinds de oprichting van het instituut behoort de collectie geschiedenis van het pausdom tot de hoogtepunten, waarbij het accent met name ligt op de betrekkingen tussen het Vaticaan en Nederland, alsmede de culturele geschiedenis van de Lage Landen. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de gebieden waar het instituut heeft bijgedragen aan opgravingen, zoals in Pompeii, de Via Appia, Testaccio en protohistorisch Latium. Een kleine afdeling is gewijd aan technieken uit de oudheid.

Onlangs is de collectie uitgebreid met meer interdisciplinair getinte werken en zijn er nieuwe secties toegevoegd die betrekking hebben op cultureel erfgoed en museologie.

Onze bibliotheek biedt voorts onderdak aan diverse bijzondere collecties van zeldzame boeken, archeologische en kunsthistorische foto’s en collecties ansichtkaarten, kaarten en gravures. In 2013 is de bibliotheek begonnen met een digitaliseringsproject om een deel van de collectie te vervangen door een digitale versie.

De collectie van het KNIR kent vele bijzondere schatten. Help ons die schatten te bewaren en te ontsluiten: Adopt a Treasure!