Beurzen voor (R)MA-studenten

Beurzen voor (R)MA-studenten

Voorwaarden: Je kunt een beurs aanvragen voor een studieverblijf aan het KNIR als: 1. Je als (R)MA student ingeschreven staat aan één van de volgende partneruniversiteiten: RUG, RU, UU, UL, UvA of VU; 2. uit je aanvraag blijkt dat het voor je onderzoek nodig of...
Beurzen voor promovendi

Beurzen voor promovendi

Voorwaarden: Je kunt een beurs aanvragen voor een onderzoeksverblijf aan het KNIR als: 1. je als promovendus verbonden bent aan één van de volgende partneruniversiteiten: RUG, RU, UU, UL, UvA of VU; 2. voor je promotieonderzoek een verblijf in Rome nodig of wenselijk...
Beurzen voor (R)MA-studenten

Beurzen voor postdocs

Voorwaarden Je kunt een beurs aanvragen voor een onderzoeksverblijf aan het KNIR als: 1. je als postdoc verbonden bent aan één van de volgende partneruniversiteiten: RUG, RU, UU, UL, UvA of VU; 2. jouw onderzoek aansluit bij onderzoekthema’s van het KNIR en/of...
Beurs Rijksmuseum van Oudheden

Beurs Rijksmuseum van Oudheden

Sinds 2016 stellen het KNIR en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden jaarlijks een beurs ter beschikking aan jonge onderzoekers met een MA-diploma archeologie, (kunst-)geschiedenis, klassieke talen of museumstudies, om hen in de gelegenheid te stellen onderzoek te...
Stipendia voor afgestudeerden

Stipendia voor afgestudeerden

Voorwaarden: Je kunt een stipendium voor afgestudeerden aanvragen als: 1. je (bijna) bent afgestudeerd aan één van de volgende partneruniversiteiten: RUG, RU, UU, UL, UvA of VU; 2. je een promotieproject voorbereidt dat je zult gaan uitvoeren aan één van bovengenoemde...