Ons beurzenprogramma

Zoek je een stimulerende academische omgeving om onderzoek te doen voor jouw masterscriptie, PhD of postdoconderzoek? Een plek waar je van anderen leert en waar anderen ook van jou kunnen leren? In de omgeving van jouw onderzoeksonderwerp?

Weet dan dat het een belangrijk onderdeel van onze missie is om die plek te bieden aan studenten, promovendi en postdocs. We stellen jaarlijks beurzen beschikbaar aan studenten en jonge onderzoekers die verbonden zijn aan één van de 6 aan het KNIR deelnemende universiteiten.

Een beurs bestaat uit gratis onderdak bij het KNIR en 24/7 toegang tot onze faciliteiten, zoals bibliotheek en het material culture lab.

Bij de toekenning van de beurzen letten we vooral op je motivatie om naar Rome te komen, het belang van het verblijf daar voor jouw onderzoek, de kwaliteit van je voorstel en beoordelen we de manier waarop jij denkt een positieve impuls te kunnen geven aan de KNIR-community.

Deadlines voor aanvragen: 15 mei en 15 november