Vacature wetenschappelijk directeur KNIR

Functieomschrijving
De wetenschappelijk directeur van het KNIR is bij voorkeur een hoogleraar en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en een groot netwerk binnen de Nederlandse en Italiaanse universitaire gemeenschap. In onderzoek en onderwijs heeft zij/hij een internationaal erkend profiel met een primaire focus op Rome/Italië. De directeur heeft een brede wetenschappelijke belangstelling en is in staat verbindingen te leggen tussen relevante disciplines en hun beoefenaars.
De directeur initieert en bewaakt de langetermijn missie en visie van het KNIR en waarborgt de kwaliteit van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke impact. De directeur stuurt vanuit een breed overzicht het onderwijs- en onderzoeksprogramma van het instituut aan en ziet en benut kansen voor uitbreiding van de doelgroepen en de academische partners van het KNIR. Zij/hij is een representatieve en gezaghebbende persoonlijkheid met internationale ervaring en visie. Zij/hij is een inspirerend academisch leider, gericht op samenwerking en verbinding en met respect voor collegiale verhoudingen. Dankzij een groot netwerk is de directeur in staat collega’s in den lande te motiveren actief gebruik te maken van de kansen die het KNIR biedt aan onderzoekers en studenten.

Taakomschrijving
De wetenschappelijk directeur is eindverantwoordelijk voor het algemeen beleid, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de coördinatie van de wetenschappelijke activiteiten en de dagelijkse leiding van het instituut. Dit betekent dat zij/hij:

 • zorg draagt voor de uitvoering van de missie en visie van het KNIR, inclusief de periodieke evaluatie en aanpassing hiervan
 • in goed overleg met de directeur bedrijfsvoering uitvoering geeft aan het personeels-, financieel en huisvestingsbeleid, dit binnen het mandaat dat is verleend door de RUG
 • leidinggevende is van de wetenschappelijke staf
 • contacten onderhoudt met het College van Bestuur van de RUG, de Wetenschappelijke Adviesraad, het NWIB bestuur, alsmede de universiteiten en instellingen op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en cultuur in Nederland en Italië waarmee het KNIR samenwerkt
 • het KNIR vertegenwoordigt in Nederland en Italië en de relaties onderhoudt tussen het instituut en zijn omgeving in beide landen
 • eindverantwoordelijk is voor het onderwijs en onderzoek dat plaatsvindt binnen het kader van het KNIR
 • bijdraagt aan de uitvoering van de onderwijsprogramma’s van het KNIR
 • bijdraagt aan de begeleiding van studenten en onderzoekers die verblijven aan het KNIR
 • wetenschappelijk onderzoek verricht en de resultaten hiervan publiceert conform daarover te maken en periodiek te evalueren afspraken
 • wetenschappelijke bijeenkomsten organiseert in het kader van het KNIR onderzoeks- en maatschappelijke profiel.

Functie-eisen

 • bij voorkeur hoogleraar
 • aantoonbare leidinggevende capaciteiten, gericht op verbinding en samenwerking
 • bestuurlijke en organisatorische ervaring
 • bij voorkeur goede kennis van het functioneren van KNIR
 • internationaal erkend onderwijs-/onderzoeksprofiel met interdisciplinaire inslag en een sterke affiniteit met Rome/Italië gerelateerde thematiek
 • toonaangevend onderzoeker en docent in een van de kerndomeinen van het KNIR
 • ervaring met het verwerven van onderzoekssubsidies en in het leiden van onderzoeksgroepen
 • uitgebreid netwerk in de Italiaanse academie inclusief de buitenlandse instituten in Rome
 • uitstekende actieve beheersing van het Nederlands, Italiaans en Engels.

Organisatie
Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) is het oudste en grootste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland. Het instituut vervult een belangrijke brugfunctie tussen de Nederlandse en Italiaanse academische gemeenschap en de uitgebreide internationale academische gemeenschap die in Rome aanwezig is. Het KNIR bevordert de contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de Italiaanse en buitenlandse wetenschappelijke instellingen te Rome. Het KNIR voert een interuniversitair onderwijs- en onderzoeksprogramma uit onder beheer van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het KNIR richt zich in de eerste plaats op het wetenschapsdomein van de humaniora, met bijzondere aandacht voor de oudheidkunde/archeologie, kunstgeschiedenis en geschiedenis. Het interuniversitaire programma wordt vanuit Nederland ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad.

Naast het op de humaniora gerichte interuniversitaire programma organiseert het KNIR extra activiteiten gericht op aanvullende doelgroepen. Dit leidt tot verbreding van de inhoud naar andere disciplines. De kruisbestuiving die hierdoor ontstaat, werkt verrijkend voor de betrokken studenten en docenten.
Het KNIR beschikt over ruime faciliteiten voor het organiseren en ondersteunen van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, waaronder een omvangrijke bibliotheek, een material culture laboratorium, onderwijs- en congreszalen en diverse gastenverblijven. Deze faciliteiten worden gebruikt voor bijeenkomsten en cursussen in alle wetenschapsdomeinen.

Het KNIR kent een wetenschappelijke staf van 4 personen (4,0 fte) en een ondersteunende staf (met contract voor onbepaalde tijd) van 8 personen (7,45 fte). Deze staf is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle activiteiten in het mooie instituutsgebouw aan de rand van Villa Borghese waarin meer dan 30 gasten tegelijkertijd kunnen verblijven. In de bedrijfsvoering maakt het KNIR gebruik van diverse diensten die worden geleverd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris conform bestaand dienstverband, aangevuld met een buitenlandtoelage (KNIR toelageregeling 2012)
 • een fulltime dienstverband voor de periode van vijf jaar (1,0 fte)
 • een aanstelling bij de RUG behoort tot de mogelijkheden.

Een assessment kan onderdeel van de benoemingsprocedure zijn.

Datum van indiensttreding: 1 september 2021

Sollicitatie
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 20 mei 2021. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 24 mei 2021. Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever. Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)).

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.