Projectstudio Rome

Samen met het Mondriaanfonds en de American Academy in Rome biedt het KNIR sinds 2004 beeldend kunstenaars en beschouwers de mogelijkheid een periode van 3 maanden in Rome te werken. Doel van deze ‘projectstudio Rome’ is om de band tussen kunst en wetenschap enerzijds en eigentijdse kunst en traditie anderzijds te doordenken en te versterken. Belangrijk onderdeel van het verblijf is dat een project of onderzoek tot stand wordt gebracht dat uitgaat van de (geschiedenis van de) stad Rome.

Projectstudio Rome laureaten sinds 2004: Petra Noordkamp, Leonid Tsvetkov, Noa Giniger, Maura Biava, Albert van Westing, Rob Johannesma, Kevin van Braak, Maria Barnas, Emily Bates en Roma Pas.

– 2019: Dina Danish en Jean-Baptiste Maitre (verblijven in Rome najaar 2019)
– 2018: Rana Hamadeh
– 2017: Arnisa Zeqo
– 2016: Magali Reus (verbleef in Rome najaar 2016)
– 2015: Maaike Schoorel (verbleef in Rome najaar 2015)

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 6.750 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 750 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan de American Academy betaald.

De resident ontvangt daarnaast van het KNIR een bedrag van maximaal 300 euro voor reiskosten die gemaakt worden voor een kort bezoek aan Rome, voorafgaand aan de residency om kennis te maken met de American Academy, het KNIR en om alvast ideeën op te doen voor de residency periode.

De deadline voor een aanvraag was op maandag 10 september 2018. Voor meer informatie over de Projectstudio en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Marineke van der Reijden of bel 020 5231640.

Meer info