Verblijf & beurzen

Studiebeurzen

Het KNIR verstrekt onder bepaalde voorwaarden beurzen en stipendia aan jonge wetenschappers die voor hun onderzoek in Rome dienen te verblijven.

De beurzen zijn bestemd voor (R)MA-studenten, promovendi en postdocs van een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR. Beurzen worden uitgekeerd voor een periode van max. 7 tot 10 weken.

De stipendia zijn bestemd voor early career wetenschappers (afgestudeerden en gepromoveerden) die nieuwe onderzoeksprojecten voorbereiden aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR. Het KNIR stelt jaarlijks drie stipendia van elk 20 weken ter beschikking.

Twee maal per jaar, op 15 mei en 15 november, worden de aanvragen beoordeeld. Bericht over de selectie volgt uiterlijk een maand na de deadline.

De volgende beurzenronde (voor verblijf tussen september en december 2021) heeft als deadline 15 mei 2021.

Voor meer info: secretary@knir.it.

Beurzen voor (R)MA-studenten

Studeer je aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR, en moet je voor scriptieonderzoek in Rome zijn? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-beurs.

De beurs bestaat uit:

1.    gratis verblijf op het KNIR gedurende de beursperiode
2.    een onkostenvergoeding van €70,- per week gedurende de beursperiode
3.    een eenmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Voorwaarden:

1.    je staat als (R)MA student ingeschreven aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2.    je doet onderzoek ten behoeve van je afstudeerscriptie;
3.    je hebt aantoonbare redenen om in het kader van die scriptie geruime tijd in Rome te zijn, bijv. voor archiefonderzoek of materiaalstudie;
4.    je verblijf in Rome bedraagt maximaal 7 weken (overeenkomend met 10 ECTS).

Vraag je beurs aan via de link onderaan deze pagina. Voeg een cv, een recente cijferlijst, en je uitgewerkte onderzoeksvoorstel bij de aanvraag.

NB: de beurzen worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de beursaanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

————————————————————————————————————-

Studeer je aan een andere universiteit dan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU? Dan kun je geen aanvraag doen voor een KNIR-beurs. Je kunt wel tegen betaling voor onderzoek op het KNIR verblijven, voor het bedrag van €60,- per nacht. Vraag je betaalde verblijf op het KNIR aan via deze link.

Beurzen voor promovendi
Verricht je promotieonderzoek aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR, en moet je voor dat onderzoek in Rome zijn? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-beurs.

De beurs bestaat uit:

•    gesubsidieerd verblijf op het KNIR gedurende de beursperiode

De hoogte van de KNIR-subsidie voor het promotietraject is afhankelijk van het reis- en onderzoeksbudget waarover je beschikt binnen je project:

a) Als werknemer van een universiteit kom je in aanmerking voor vergoeding van de verblijfkosten in Rome via het Erasmus+ Staff Mobility programma, en dien je hier via je eigen instelling een beroep op te doen. In dit geval subsidieert het KNIR het verblijf te Rome met een bedrag van € 490,- per week, waardoor de eigen bijdrage (te vergoeden via het Erasmus+ Staff Mobility programma) €210,- per week bedraagt.

b) Indien je aantoonbaar niet in staat blijkt aanvullende financiering voor het verblijf te Rome te vinden, subsidieert het KNIR het verblijf met een bedrag van €650,- per week. De eigen bijdrage bedraagt in dit geval €50,- per week.

Voorwaarden:

1.    je bent als promovendus verbonden aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2.    je verricht onderzoek ten behoeve van je promotie;
3.    je hebt aantoonbare redenen om in het kader van dat onderzoek geruime tijd in Rome te zijn, bijv. voor archiefonderzoek of materiaalstudie;
4.    je maakt aan de start van je promotietraject afspraken met de staf van het KNIR over je mogelijke verblijf in Rome tijdens dit traject, en die afspraken worden vastgelegd in een door de directie van het KNIR ondertekende brief;
5.    je verblijf in Rome bedraagt maximaal 20 weken gedurende het gehele promotietraject, op te delen in verschillende tranches van max. 10 weken per tranche.

Vraag je beurs aan via de link onderaan deze pagina. Voeg een cv en een beschrijving van je promotieonderzoek (inclusief algemene planning voor het gehele promotietraject en gedetailleerd budget) bij de aanvraag.

NB: de beurzen worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de beursaanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

————————————————————————————————————-

Verricht je promotieonderzoek aan een andere universiteit dan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU? Dan kun je geen aanvraag doen voor een KNIR-beurs. Je kunt wel tegen betaling voor onderzoek op het KNIR verblijven, voor het bedrag van €60,- per nacht. Vraag je betaalde verblijf op het KNIR aan via deze link.

Beurzen voor postdocs
Verricht je als postdoc onderzoek aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR en is dat onderzoek onderdeel van een KNIR-project? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-beurs.

De beurs bestaat uit:

•    gesubsidieerd verblijf op het KNIR gedurende de beursperiode

De hoogte van de KNIR-subsidie voor het postdoctraject is afhankelijk van het reis- en onderzoeksbudget waarover je beschikt binnen je project:

a) Als werknemer van een universiteit kom je in aanmerking voor vergoeding van de verblijfkosten in Rome via het Erasmus+ Staff Mobility programma, en dien je hier via je eigen instelling een beroep op te doen. In dit geval subsidieert het KNIR het verblijf te Rome met een bedrag van € 490,- per week, waardoor de eigen bijdrage (te vergoeden via het Erasmus+ Staff Mobility programma) €210,- per week bedraagt.

b) Indien je aantoonbaar niet in staat blijkt aanvullende financiering voor het verblijf te Rome te vinden, subsidieert het KNIR het verblijf met een bedrag van €650,- per week. De eigen bijdrage bedraagt in dit geval €50,- per week.

Voorwaarden:

1.    je bent als postdoc verbonden aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2.    je onderzoek wordt verricht ten behoeve van een KNIR-project;
3.    je maakt aan de start van je postdoc concrete afspraken met de staf van het KNIR over je mogelijke verblijf in Rome, en die afspraken worden vastgelegd in een door de directie van het KNIR ondertekende brief;
4.    je verblijf in Rome bedraagt maximaal 10 weken.

Vraag je beurs aan via de link onderaan deze pagina. Voeg een cv en een beschrijving van je onderzoek (inclusief budget) bij de aanvraag.

NB: de beurzen worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de beursaanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

————————————————————————————————————-

Verricht je als postdoc onderzoek aan een andere universiteit dan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU? Dan kun je geen aanvraag doen voor een KNIR-beurs.  Je kunt wel tegen betaling voor onderzoek op het KNIR verblijven, voor het bedrag van €60,- per nacht. Vraag je betaalde verblijf op het KNIR aan via deze link.

Stipendia voor afgestudeerden

Ben je afgestudeerd aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR, en bereid je een promotieonderzoek voor aan een van die universiteiten? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-stipendium.

Het stipendium bestaat uit:

1.    gratis verblijf op het KNIR gedurende de beursperiode
2.    een onkostenvergoeding van €250,- per week gedurende de beursperiode
3.    een eenmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Voorwaarden:

1.    je bent afgestudeerd aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2.    je bereidt een promotieproject voor dat je beoogt uit te voeren aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
3.    je beoogt financiering voor dit project te verwerven via een projectaanvraag  (bijv. bij NWO);
4.    je hebt daarvoor concrete afspraken gemaakt met een hoogleraar verbonden aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU die bereid is je project officeel te begeleiden;
5.    je hebt geen andere inkomsten tijdens de periode van het stipendium en je bent fulltime beschikbaar voor het beoogde project;
6.    je verblijf in Rome bedraagt maximaal 20 weken binnen één academisch jaar (indien gewenst te spreiden over verschillende periodes)

Vraag het stipendium aan via de link onderaan deze pagina en voeg de volgende bijlagen toe: je cv, een kopie van je MA-diploma, je uitgewerkte onderzoeksvoorstel (inclusief budget) en een aanbevelingsbrief of aanbevelingsbrieven van de beoogd promotor(es), waaruit de bereidheid blijkt het promotietraject in de betreffende leerstoelgroep onder te brengen. 

NB: de stipendia worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de aanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

Stipendia voor gepromoveerden

Ben je gepromoveerd, en alumnus van een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR? Bereid je een postdoc onderzoek voor dat je wilt gaan uitvoeren aan een van die universiteiten? Dan kun je een aanvraag doen voor een KNIR-stipendium.

Het stipendium bestaat uit:

1.    gratis verblijf op het KNIR gedurende de beursperiode
2.    een onkostenvergoeding van €250,- per week gedurende de beursperiode
3.    een eenmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Voorwaarden:

1.    je bent gepromoveerd, en alumnus van RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2.    je bereidt een postdoc project voor dat je beoogt uit te voeren aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
3.    je beoogt financiering voor dit project te verwerven via een projectaanvraag  (bijv. bij NWO);
4.    je hebt daarvoor afspraken gemaakt met een hoogleraar verbonden aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU die bereid is je project officieel te begeleiden;
5.    je hebt geen andere inkomsten tijdens de periode van het stipendium en je bent fulltime beschikbaar voor het beoogde project;
6.    je verblijf in Rome bedraagt maximaal 20 weken binnen één academisch jaar (indien gewenst te spreiden over verschillende periodes).

Vraag het stipendium aan via de link onderaan deze pagina. Voeg een cv, je uitgewerkte onderzoeksvoorstel (inclusief budget) en de referentie van de hoogleraar die als begeleider van je project optreedt bij de aanvraag.

NB: de stipendia worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de aanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.

Stipendium Rijksmuseum van Oudheden

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden beheert een wereldvermaarde collectie oudheden uit Nederland en het mediterrane gebied. Al vanaf het ontstaan van het museum, in 1818, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van de museale activiteiten. Het onderzoek is gerelateerd aan de collectie en/of de geschiedenis van het museum. Het kan gaan om een opgraving, archiefonderzoek, materiaal onderzoek of vergelijkend onderzoek. Het RMO wil  kritisch onderzoek met originele vraagstellingen stimuleren.

Vanaf 2016 stellen het KNIR en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden jaarlijks een stipendium ter beschikking aan jonge onderzoekers in het bezit van een MA in een relevant vakgebied (bijv. archeologie, (kunst)geschiedenis, klassieke talen of museumstudies).

De prijs bestaat uit:

•   een onderzoeksbeurs van €3000,- ter dekking van kosten van levensonderhoud in Rome

•   drie maanden gratis onderzoeksverblijf op het KNIR

•   een reiskostenvergoeding van max. €500,-

Voor meer informatie ga naar www.rmo.nl/stipendium. Aanmeldingen voor een stipendium in het voorjaar van 2021 kan uiterlijk tot 15 november 2020 via ons aanmeldformulier.