Locatie

Rome

Rome is de internationale stad bij uitstek. Sinds de Oudheid staat de stad te boek als een kruispunt van verschillende culturen en een communis patria van reizigers en geleerden vanuit de hele wereld.

Die rol heeft Rome nog altijd, als zelfbenoemde città madre van de Westerse beschaving en pleisterplaats voor tientallen culturele en academische instituten en academies, verenigd in de Unione degli Istituti Internazionali di Storia, Storia dell’Arte e Archeologia a Roma. Al die instituten samen vormen een unieke wetenschappelijke infrastructuur die nergens anders ter wereld te vinden is. Geen enkele andere stad kent zo’n rijke traditie en zo’n brede verscheidenheid van internationale samenwerkingsverbanden als Rome.

colosseum and the arch of constantine

Het KNIR speelt een belangrijke rol in deze kruisbestuiving tussen Rome en de wereldwijde academische gemeenschap. Al eeuwenlang komen geleerden en kunstenaars uit de Nederlanden naar de eeuwige stad om zich te laven aan de cultuurschatten en internationale dynamiek van Rome. Gezichtsbepalende cultuurdragers van Erasmus tot Escher verbleven in Rome voor studie en inspiratie.

Het KNIR zet die traditie voort in de eenentwintigste eeuw, en stelt nieuwe generaties in staat om zich in Rome in internationaal verband te ontwikkelen tot de cultuurdragers van de toekomst.