Frontispiece Tm 1649, Facs. Arch. Linc. 31 (photo Mj) Jpeg

Amerindiaanse bijdragen aan Europese natuurlijke historie en geneeskunde

Dit project is een interdisciplinair onderzoek naar de transculturele en trans-Atlantische productie van kennis in de vroegmoderne periode. Aan de ene kant bestaat mijn project uit een cultuurhistorische analyse, waarin vroegmoderne kennispraktijken in Italië, Spanje en Mexico worden gereconstrueerd en met elkaar vergeleken. De belangrijkste case study in dit deel van het project is de Tesoro messicano (TM), een encyclopedie van de natuurlijke historie van Mexico gepubliceerd door de Romeinse Accademia dei Lincei in 1651. Ik plaats dit boek in de context van artistieke en genezingspraktijken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Aan de andere kant is het mijn doel om de globaliseringsbenaderingen in de historiografie van kunst en wetenschap verder te ontwikkelen door mijn praktijktheoretische interpretatieve raamwerk te combineren met postkoloniale kritiek, en door me te richten op de epistemische kwaliteiten van inheemse afbeeldingen. Dit raamwerk richt zich op onderhandelingsprocessen, evenals op de circulatie, toe-eigening en onderdrukken van artistieke vormen en kennis op de plekken waar culturen en praktijken elkaar ontmoeten.

De TM is een uitgelezen studieobject in het cultuurhistorische deel van dit project omdat het een product is van Amerindiaanse, Spaanse en Italiaanse kennispraktijken. Het belang van deze publicatie voor de geschiedenis van de wetenschap bestaat in het gebruik van het originele materiaal (beschrijvingen, tekeningen, zaden, gedroogde planten, observaties en experimenten) dat is verzameld in Mexico, deels door inheemse kunstenaars en wetenschappers met kennis van botanie en geneeskunde. Tot nu toe is de TM echter uitsluitend vanuit Europees perspectief bestudeerd. Mijn project richt zich daarom op de bijdrage van inheemse kunstenaars en wetenschappers in de totstandkoming en publicatie van dit boek. De hoofdvraag van het cultuurhistorische deel van het project gaat over de contacten tussen Europese en inheemse kunstenaars en wetenschappers. Hoe werd de Amerindiaanse kennis aangepast, toegeëigend en vertaald in de TM, zodat het kon worden begrepen en toegepast door Europese wetenschappers?

 

-Paper Heritage Making: Two-day workshop (27-28 June 2022) at the KNIR and the Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR CSIC): https://www.knir.it/nl/evenementen/workshop-paper-heritage-making-mexican-treasury-and-baroque-rome/, organized by Dr. Sabina Brevaglieri (Humboldt University, Berlin) and Matthijs Jonker (KNIR).
-Matthijs Jonker, “Producing Knowledge in Early Modern Rome: Concepts and Practices of Disegno in the Accademia di San Luca and the Accademia dei Lincei.” Journal for the History of Knowledge 2, no. 1 (2021): 3, pp. 1–15. DOI: https://doi.org/10.5334/jhk.8.
-Matthijs Jonker, “The Accademia dei Lincei’s network and practices in the publication of the Tesoro messicano,” Incontri, 34.1 (2019), 19-35. DOI: https://doi.org/10.18352/incontri.10283.