Thom van Leuveren BA

RMA student Classics and Ancient Civilizations LU

Scholarship: KNIR Scholarship

Titel onderzoek: De humanistische commentaartraditie van Ovidius’ Fasti in vijftiende-eeuws Rome