Dr. Susanna de Beer

Hoofd Oudheid en Klassieke Receptie, Vice-Directeur

Werkzaam bij het KNIR: 2022-2025

E-mailadres: s.de.beer@knir.it

Telefoonnummer: +39 06.326962.29

Discipline en specialisatie: (Neo-)Latijnse literatuur, Klassieke Receptie, Renaissance Humanisme, Cultuurgeschiedenis, Rome, Digital Humanities

Universiteit: Universiteit Leiden

Website: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/susanna-de-beer#tab-1

Profiel
Onderzoek
Onderwijs
Begeleiding
Publicaties