Stipendia voor buitenpromovendi

Deel deze pagina

Waar moet ik aan voldoen?

1. u bereid een promotieproject voor in uw eigen tijd op een onderwerp dat nauw aansluit bij de onderzoeken van het KNIR;
2. uw promotor is verbonden aan één van onze partneruniversiteiten (RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU);
2. u beoogt financiering voor dit project te verwerven via een projectaanvraag (bijv. bij NWO);
3. u heeft daarvoor concrete afspraken gemaakt met een hoogleraar verbonden aan één van bovengenoemde partneruniversiteiten die bereid is uw project officeel te begeleiden;
4. u heeft geen andere inkomsten tijdens de periode van het stipendium;

Vergoeding
1. een kosteloos verblijf van maximaal 20 weken aan het KNIR gedurende uw beursperiode (uw verblijf kunt u indien gewenst in gedeelten opnemen);
2. een onkostenvergoeding van €175,- per week gedurende de beursperiode;
3. een éénmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-.

Hoe vraag ik dit stipendium aan?
Vraag de beurs aan via de link op de algemene beurzenpagina en upload de volgende documenten:
1. uw CV;
2. een kopie van uw MA-diploma;
3. uw uitgewerkte onderzoeksvoorstel (inclusief budget);
4. een aanbevelingsbrief of aanbevelingsbrieven van de beoogd promotor(es), waaruit de bereidheid blijkt het promotietraject in de betreffende leerstoelgroep onder te brengen.

De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de aanvragen op relevantie, originaliteit en haalbaarheid.