Nieuwe wetenschappelijk directeur

Prof. dr. F.L. Roig Lanzillotta is door het College van Bestuur van de RUG per 1 mei 2020 benoemd tot wetenschappelijk directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) voor een periode van vijf jaar. Lautaro Roig Lanzillotta is momenteel hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG. Hij heeft een brede interdisciplinaire interesse en is gepromoveerd in zowel theologie als in klassieke talen en cultuur.

De vacature van directeur KNIR ontstond door het verstrijken van de vijfjaarlijkse termijn van wetenschappelijk directeur prof. dr. Harald Hendrix per 1 augustus 2019. In de maand augustus heeft dr. Arno Witte, hoofd kunstgeschiedenis KNIR, de positie waargenomen. Sinds 1 september is prof. dr. Elmer Sterken interim wetenschappelijk directeur bij het KNIR. Vanwege de benoeming van prof. dr. Roig Lanzillotta per 1 mei 2020 is de tijdelijke waarneming door Elmer Sterken verlengd tot die datum.