Babs Bakels

Artist in Residence 2023

Beeldend kunstenaar Babs Bakels komt in het voorjaar van 2024 naar het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) om de spirituele en juridische context van opgegraven beenderen in archeologische depots te onderzoeken. Vanuit een reconstructie van het verleden werkt ze aan een poëtisch, hedendaags uitvaartritueel, dat vorm krijgt in een geluidsinstallatie. Voor dit project krijgt ze het Artist in Residence-fellowship dat het KNIR en de Akademie van Kunsten elk jaar toekennen aan een project waarin de kunstenaar de samenwerking zoekt met de wetenschappers van het KNIR.

Bakels licht toe: “Opgegraven beenderen van wetenschappelijke waarde, komen uiteindelijk terecht in de depots van archeologische diensten. De verplaatsing van graf naar archiefdoos, verandert ook hun juridische status. Door een fascinerende bepaling in het Romeins recht zijn opgegraven botten geen lijken meer, maar roerende goederen waarover eigendomsrecht kan gelden. In Rome ga ik onderzoeken of die juridische transfiguratie omkeerbaar is en op welke manier de sacrale en seculiere benadering van stoffelijke resten verenigbaar zijn.”

Over Babs Bakels
Babs Bakels studeerde beeldende kunst aan de Breitner Academie en Kunstgeschiedenis aan de VU. Als curator was zij betrokken bij de oprichting van uitvaartmuseum Tot Zover op begraafplaats De Nieuwe Ooster. Haar beeldend werk gaat over de omgang met de dood. Zo maakte ze in 2021 samen met Vibeke Mascini de installatie The body that once was you: gezeten in een veld van menselijk botstof visualiseert de bezoeker zijn eigen dood. Daarnaast publiceert Bakels regelmatig over onderwerpen op het snijvlak van kunst en de dood. In 2021 maakte ze de podcastserie Kassiewijle voor de VPRO.

Beeld:
1. This body that once was you II, installatie van Babs Bakels en Vibeke Mascini in Felix Meritis, 2021 (foto: Ilya Rabinovich).
2. Portret van Babs Bakels (foto: Paul Bellaart).