Hannah Jansen

MA student in Art History & Philosophy

Title research: Ethische en esthetische implicaties van de idee van harmonie door ideale proporties.
Over dit project: De idee van ideale proporties en de implicaties hiervan. Die zijn politiek-filosofisch in het ontwerp van de ideale stad (Plato, More, Dürer en de Renaissance paleizen, zoals Urbino), medisch-ethisch met betrekking tot het lichaam en de fysionomie (von Hutten), esthetisch in de verhouding tot de weergave van de werkelijkheid in schilderkunst en ze zijn ironisch, bijvoorbeeld in Dürers ontwerp voor het monument voor de Boerenopstand.

Working at KNIR: 26 February - 8 April 2024

Email address: hannah.zj@outlook.com

University: Universiteit van Amsterdam