Adviesraad en bestuur

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) komt tweemaal per jaar bijeen om de wetenschappelijke staf van advies te dienen over het beleid van het KNIR. De WAR is samengesteld uit stafleden van de deelnemende universiteiten en vertegenwoordigers van verwante, niet-universitaire instellingen.

UvA
Mw. dr. M. (Maartje) van Gelder, universitair hoofddocent vroegmoderne geschiedenis (2e termijn, 2019-2022)
Mw. prof.dr. L.A. (Luiza) Bialasiewicz, hoogleraar Europese Studies (2e termijn, 2020-2023)

RUG
Dhr. prof.dr. L.W. (Lodi) Nauta, hoogleraar Europese Studies (1e termijn, 2020-2023)
Mw. prof.dr. G.C. (Gerry) Wakker, hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde (1e termijn, 2020-2023)

UL
Mw. prof. dr. J.A.C. (Joanita) Vroom, hoogleraar Archeologie van middeleeuws en vroegmodern Eurazië (1e termijn, 2019-2022)
Mw. dr. S.T.M. (Susanna) de Beer, universitair hoofddocent Renaissance Latijn (1e termijn, 2019-2022)

RU
Dhr. prof. mr. C.J.H.  (Corjo) Jansen, hoogleraar Rechtsgeschiedenis en burgerlijk recht (2e termijn, 2019-2022)
Mw. dr. N. (Nathalie) de Haan, universitair docent Geschiedenis van de Late Oudheid (1e termijn, 2020-2023)

VU
Mw. dr. L.R. (Linde) Egberts, universitair docent Heritage Studies (1e termijn, 2020-2023)
Dhr. dr. A.M.J. (Ton) Derks, universitair hoofddocent mediterrane, pre- en protohistorische archeologie (1e termijn, 2019-2022)

UU
Dhr. prof.dr. K.A. (Koen) Ottenheym, hoogleraar geschiedenis van de bouwkunst (2e termijn, 2019-2022)
Dhr. dr. P. (Pepijn) Corduwener, universitair docent politieke geschiedenis (1e termijn, 2019-2022)

KNAW
Dhr. dr. M. (Martijn) Eickhoff, sr. onderzoeker NIODD (1e termijn, 2019-2022)

Musea
Mw. dr. G. (Giovanna) Fossati, hoofdconservator EYE Filmmuseum (2e termijn, 2020-2023)
Dhr. prof. dr. F.T. (Frits) Scholten, hoofdconservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum (2e termijn, 2019-2022)

 

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)

De Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) zijn vooruitgeschoven wetenschappelijke instituten van de Nederlandse universiteiten. De instituten zijn met name gesitueerd rond het Middellandse Zeegebied, waaronder één in Rome.

Alle buitenlandse instituten zijn gericht op het ondersteunen en zelf realiseren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Eveneens leveren zij een wezenlijke bijdrage aan de profilering van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland. Studenten en medewerkers doen op allerlei manieren internationale ervaring op, bijvoorbeeld door het volgen van colleges en het uitvoeren van veldwerkprojecten of onderzoek, en vormen zodoende een netwerk van kenniscentra op het terrein van onderwijs en onderzoek.

Elk instituut wordt beheerd door een van de volgende zes universiteiten: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) wordt beheerd door de Rijksuniversiteit Groningen.