Wie zijn wij

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) komt tweemaal per jaar bijeen om de wetenschappelijke staf van advies te dienen over het beleid van het KNIR. De WAR is samengesteld is uit stafleden van de deelnemende universiteiten en vertegenwoordigers van verwante, niet-universitaire instellingen.

Universitaire leden per 1 januari 2020:

UvA
Mw. dr. M. (Maartje) van Gelder, vroegmoderne geschiedenis (2e termijn, 2019-2022)
Mw. prof.dr. L.A. (Luiza) Bialasiewicz, Europese Studies (2e termijn, 2020-2023)

RUG
Dhr. prof.dr. L.W. (Lodi) Nauta, hoogleraar Europese Studies (1e termijn, 2020-2023)
Mw. prof.dr. G.C. (Gerry) Wakker, hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde (1e termijn, 2020-2023)

UL
Mw. prof. dr. J.A.C. (Joanita) Vroom, Archeologie van middeleeuws en vroegmodern Eurazië (1e termijn, 2019-2022)
Mw. dr. S.T.M. (Susanna) de Beer, universitair hoofddocent Renaissance Latijn (1e termijn, 2019-2022)

RU
Dhr. prof. mr. C.J.H.  (Corjo) Jansen , Rechtsgeschiedenis en burgerlijk recht (2e termijn, 2019-2022)
Mw. dr. N. (Nathalie) de Haan, universitair docent Geschiedenis van de Late Oudheid (1e termijn, 2020-2023)

VU
Mw. dr. I. (Ingrid) Vermeulen, kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd (2e termijn, 2020-2023)
Dhr. dr. A.M.J. (Ton) Derks, mediterrane, pre- en protohistorische archeologie (1e termijn, 2019-2022)

UU
Dhr. prof.dr. K.A. (Koen) Ottenheym, geschiedenis van de bouwkunst (2e termijn, 2019-2022)
Dhr. dr. P. (Pepijn) Corduwener, politieke geschiedenis (1e termijn, 2019-2022)

Niet-universitaire leden per 1 januari 2020:

KNAW
Dhr. prof.dr. C.M.J.M. (Charles) van den Heuvel, hoofd afdeling Wetenschapsgeschiedenis Huygens ING (2e termijn, 2017-2020)
Dhr. dr. M. (Martijn) Eickhoff, sr. onderzoeker NIODD (1e termijn, 2019-2022)

Musea
Mw. dr. G. (Giovanna) Fossati, hoofdconservator EYE Filmmuseum (2e termijn, 2020-2023)
Dhr. prof. dr. F.T. (Frits) Scholten, hoofdconservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum (2e termijn, 2019-2022)