Wie zijn wij

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) komt tweemaal per jaar bijeen om de wetenschappelijke staf van advies te dienen over het beleid van het KNIR. De WAR is samengesteld is uit stafleden van de deelnemende universiteiten en vertegenwoordigers van verwante, niet-universitaire instellingen.

Universitaire leden per 1 januari 2020:

UvA
Mw. dr. M. (Maartje) van Gelder, universitair hoofddocent vroegmoderne geschiedenis (2e termijn, 2019-2022)
Mw. prof.dr. L.A. (Luiza) Bialasiewicz, hoogleraar Europese Studies (2e termijn, 2020-2023)

RUG
Dhr. prof.dr. L.W. (Lodi) Nauta, hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie (1e termijn, 2020-2023)
Mw. prof.dr. G.C. (Gerry) Wakker, hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde (1e termijn, 2020-2023)

UL
Mw. prof. dr. J.A.C. (Joanita) Vroom, hoogleraar Archeologie van middeleeuws en vroegmodern Eurazië (1e termijn, 2019-2022)
Mw. dr. S.T.M. (Susanna) de Beer, universitair hoofddocent Renaissance Latijn (1e termijn, 2019-2022)

RU
Dhr. prof. mr. C.J.H.  (Corjo) Jansen, hoogleraar Rechtsgeschiedenis en burgerlijk recht (2e termijn, 2019-2022)
Mw. dr. N. (Nathalie) de Haan, universitair docent Geschiedenis van de Late Oudheid (1e termijn, 2020-2023)

VU
Mw. dr. L.R. (Linde) Egberts, universitair docent Heritage Studies (1e termijn, 2020-2023)
Dhr. dr. A.M.J. (Ton) Derks, universitair hoofddocent mediterrane, pre- en protohistorische archeologie (1e termijn, 2019-2022)

UU
Dhr. prof.dr. K.A. (Koen) Ottenheym, hoogleraar geschiedenis van de bouwkunst (2e termijn, 2019-2022)
Dhr. dr. P. (Pepijn) Corduwener, universitair docent politieke geschiedenis (1e termijn, 2019-2022)

Niet-universitaire leden per 1 januari 2020:

KNAW
Dhr. prof.dr. C.M.J.M. (Charles) van den Heuvel, hoofd afdeling Wetenschapsgeschiedenis Huygens ING (2e termijn, 2017-2020)
Dhr. prof. dr. M. (Martijn) Eickhoff, sr. onderzoeker NIODD (1e termijn, 2019-2022)

Musea
Mw. dr. G. (Giovanna) Fossati, hoofdconservator EYE Filmmuseum (2e termijn, 2020-2023)
Dhr. prof. dr. F.T. (Frits) Scholten, hoofdconservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum (2e termijn, 2019-2022)