Wie zijn wij

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) komt tweemaal per jaar bijeen om de wetenschappelijke staf van advies te dienen over het beleid van het KNIR. De WAR is samengesteld is uit stafleden van de deelnemende universiteiten en vertegenwoordigers van verwante, niet-universitaire instellingen.

Universitaire leden per 1 januari 2017:

UvA
Mw. dr. M. van Gelder, vroegmoderne geschiedenis (1e termijn, 2015-2018)
Mw. prof.dr. Luiza Bialasiewicz, Europese Studies (1e termijn, 2017-2020)

RUG
Mw. prof.dr. C. G. Santing, Middeleeuwse geschiedenis (2e termijn, 2017-2020)
Mw. dr. S. Corbellini, Middelnederlandse letterkunde (1e termijn, 2012-2016)

UL
Dhr. prof.dr. J. Schaeken, Slavische taalkunde (2e termijn, 2015-2018)
Dhr. dr. M.J. Versluys, mediterrane archeologie (2e termijn, 2015-2018)

RU
Dhr. prof. mr. dr. C.J.H. Jansen , rechtsgeschiedenis en burgerlijk recht (1e termijn, 2015-2018)
Mw. dr. D. Slootjes, oude geschiedenis (2e termijn, 2017-2020)

VU
Mw. dr. Ingrid Vermeulen, kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd (1e termijn, 2017-2020)
Dhr. dr. J.P. Crielaard, mediterrane, pre- en protohistorische archeologie (2e termijn, 2015-2018)

UU
Dhr. prof. dr. L.V. Rutgers, oudheid en antieke cultuur, voorzitter (2e termijn, 2015-2018)
Dhr. prof.dr. K.A. Ottenheym, geschiedenis van de bouwkunst (1e termijn, 2015-2018)

Niet-universitaire leden per 1 januari 2017:

KNAW
Dhr. dr. K.A. Hilberdink, hoofd afdeling Genootschap (2e termijn, 2015-2018)
Dhr. dr. Ch. van den Heuvel, Huygens/ING (2e termijn, 2017-2020)

Musea
Mw. dr. Giovanna Fossati, hoofdconservator EYE Filmmuseum (1e termijn, 2017-2020)
Dhr. prof. dr. F.T. Scholten, hoofdconservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum (1e termijn, 2015-2018)