Wie zijn wij

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) komt tweemaal per jaar bijeen om de wetenschappelijke staf van advies te dienen over het beleid van het KNIR. De WAR is samengesteld is uit stafleden van de deelnemende universiteiten en vertegenwoordigers van verwante, niet-universitaire instellingen.

Universitaire leden per 1 januari 2019:

UvA
Mw. dr. M. van Gelder, vroegmoderne geschiedenis (2e termijn, 2019-2022)
Mw. prof.dr. Luiza Bialasiewicz, Europese Studies (1e termijn, 2017-2020)

RUG
Mw. prof.dr. C. G. Santing, Middeleeuwse geschiedenis (2e termijn, 2017-2020)
Mw. dr. S. Corbellini, Middelnederlandse letterkunde (2e termijn, 2017-2020

UL
Mw. prof. dr. J.A.C. Vroom, Archeologie van middeleeuws en vroegmodern Eurazië (1e termijn, 2019-2022)
Mw. dr. S.T.M. de Beer Renaissance Latijn (1e termijn, 2019-2022)

RU
Dhr. prof. mr. C.J.H. Jansen , Rechtsgeschiedenis en burgerlijk recht (2e termijn, 2019-2022)
Mw. dr. D. Slootjes, oude geschiedenis (2e termijn, 2017-2020)

VU
Mw. dr. Ingrid Vermeulen, kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd (1e termijn, 2017-2020)
Dhr. dr. A.M.J. Derks, mediterrane, pre- en protohistorische archeologie (1e termijn, 2019-2022)

UU
Dhr. prof.dr. K.A. Ottenheym, geschiedenis van de bouwkunst (2e termijn, 2019-2022)
Dhr. dr. P. Corduwener, politieke geschiedenis (1e termijn, 2019-2022)

Niet-universitaire leden per 1 januari 2019:

KNAW
Dhr. prof.dr. C.M.J.M. van den Heuvel, hoofd afdeling Wetenschapsgeschiedenis Huygens ING (2e termijn, 2017-2020)
Dhr. dr. M. Eickhoff, sr. onderzoeker NIODD (1e termijn, 2019-2022)

Musea
Mw. dr. Giovanna Fossati, hoofdconservator EYE Filmmuseum (1e termijn, 2017-2020)
Dhr. prof. dr. F.T. Scholten, hoofdconservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum (1e termijn, 2015-2019)