Winter School Roma Caput Mundi

Roma Caput Mundi: Werelderfgoed in Rome

Date: 3-17 januari 2017

Deadline voor aanmelding: 1 oktober 2016

Inhoud
Rome is, als ‘caput mundi’, de stad der steden. Geen andere plek op de wereld heeft zo’n belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Westerse cultuur, vanaf de vroege oudheid tot vandaag de dag. Die eeuwenlange geschiedenis is nog altijd tastbaar op iedere straathoek in Rome, op ieder plein, van het capitool tot de Sint Pieter en van het klassieke Forum Romanum tot Mussolini’s Foro Italico.
Omdat de kunstschatten van Rome vaak als voorbeeld of ter inspiratie dienden, is haar belang voor de Europese cultuurgeschiedenis nauwelijks te onderschatten. De manier waarop de stad zich door de eeuwen heen presenteerde als centrum van de macht is telkens weer geïmiteerd. Tegelijkertijd is het unieke Romeinse erfgoed – dat geconserveerd en gepresenteerd moet worden en jaarlijks miljoenen toeristen trekt – ook een obstakel voor nieuwe ontwikkeling.
Deze veertiendaagse cursus stelt bovenstaande problematiek aan de orde in hoorcolleges, stadsopdrachten en werkcolleges ter plaatse. Deelnemers van de cursus maken actief kennis met het fascinerende heden en verleden van Rome, waartoe een scala aan bekende en minder bekende plaatsen worden bezocht.

Docenten
Prof. dr. Harald Hendrix, dr. Jeremia Pelgrom, dr. Arthur Weststeijn, dr. A. Witte.

Doelgroep en ingangseis
De cursus is een verbredingsmodule voor excellente BA-studenten van alle studierichtingen van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam University college, Vrije Universiteit, Universiteit leiden, Universiteit Utrecht, University college Utrecht, Radboud Universiteit, en de Rijksuniversiteit Groningen. Een afgeronde propedeuse is vereist.

Onderwijsvorm en toetsing
De cursus behelst een intensieve periode van veertien dagen waarbij excursies en opdrachten op locatie in de stad worden afgewisseld met hoor- en werkcolleges op het KNIR en zelfstudie. Na een eerste kennismaking met de stad begint de cursus met een viertal inleidende colleges, waarbij de overkoepelende thematiek wordt belicht aan de hand van specifieke locaties in Rome.
In de tweede week van de cursus zullen de deelnemers opdrachten ter plaatse uitvoeren en een opzet schrijven voor een essay, dat aan het eind van de cursus dient te worden voltooid en ingeleverd (ca. 2000 woorden). Toetsing vindt plaats aan de hand van voorbereidende literatuurstudie (20%), actieve deelname en een mondelinge presentatie (30%), en het afsluitend essay (50%).

Studiemateriaal
Een syllabus artikelen en de monografie Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome.

Studielast
De studielast komt overeen met 6 eCts (168 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten
Het Koninklijk Nederlands Instituut verleent deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond een tegemoetkoming in de reiskosten van € 100. Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in de groepskamers van het instituut. De meeste entrees zullen worden vergoed, maar houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage.

Aanmelding en toelating
Gegadigden dienen zich aan te melden via het desbetreffende formulier op www.knir.it. Beschikbare plaatsen worden toegekend op basis van motivatie en cijferlijst.