Verblijf & beurzen

Van Woudenbergprijs

De Stichting Vrienden van het KNIR heeft op zaterdag 21 april 2018 voor de derde keer de Van Woudenberg Dissertatieprijs uitgereikt: de winnaar is Anne Huijbers. Deze tweejaarlijkse prijs is mogelijk gemaakt door een royaal legaat van Gerda van Woudenberg, vertaalster en docente Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Rome La Sapienza.

De Van Woudenberg Dissertatieprijs wordt toegekend aan een recent gepromoveerde onderzoeker die een verblijf aan het KNIR op een inspirerende manier heeft benut voor zijn of haar promotieonderzoek. De prijs is bedoeld voor een uitzonderlijke of opmerkelijke dissertatie op het gebied van de Italiëstudies, en bestaat uit een geldbedrag van €2.500, waarvan €1.000 vrij te besteden is. De rest van het bedrag ( €1.500) is bedoeld om aan het KNIR een workshop te organiseren, hetzij over het onderwerp van de dissertatie of over vervolgonderzoek; dit alles uiteraard in overleg met de stafleden van het KNIR. Daarnaast ontvangen de drie finalisten een jaarlidmaatschap van de Stichting Vrienden van het KNIR.

Oproep inzendingen Van Woudenberg Dissertatieprijs 2020 (PDF)

Voorwaarden
 • Kandidaten voor de Van Woudenberg Dissertatieprijs hebben uiterlijk twee jaar
  voorafgaand aan 31 december 2019 een proefschrift voltooid en succesvol verdedigd op een onderwerp in de Italië-studies in de breedste zin van het woord. Het kan daarbij gaan om oorspronkelijk historisch brononderzoek, bijzonder archeologisch veldwerk of originele kunsthistorische materiaalstudie – maar dit zijn nadrukkelijk slechts voorbeelden. De prijs is niet gebonden aan een specifieke discipline en de onderzoeksprestatie mag dan ook op elk terrein zijn geleverd.
 • De kandidaat verbleef en behoeve van het onderzoek aan het KNIR.

Inzendingen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld op aspecten van originaliteit en bijzonderheid, leesbaarheid, het belang van het proefschrift voor de ntwikkeling van Italië-studies in de breedste zin des woords, en de mate waarin de onderzoeksfaciliteiten van het KNIR voorwaardelijk zijn geweest om het onderzoek uit te voeren. Voorwaarde voor ontvangst van de prijs is dat de laureaat op het KNIR een lezing houdt over het eigen promotieonderzoek.

Aanvraag Procedure

Gegadigden kunnen tot uiterlijk 31 januari 2020 hun proefschrift opsturen (bij voorkeur digitaal, als pdf) naar de secretaris van de Stichting Vrienden van het KNIR:

Dr.ir. Charlotte van Emstede
Vondelstraat 123
2513 ER ‘s-Gravenhage
cvanemstede@hotmail.com

Het proefschrift dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:

 • een motivatie voor inzending waarin de kandidaat toelicht op welke manier het
  onderzoek origineel en van relevantie is voor Italië studies, en hoe de
  onderzoeksperiode en faciliteiten aan het KNIR daarbij onmisbaar zijn gebleken;
 • een voorstel voor de invulling van de workshop van maximaal 1 A4, met daarin
  het onderwerp van de workshop, een synopsis van 300 woorden, een eerste
  voorstel voor invulling (sprekers, excursie) en een eerste begroting;
 • de contactgegevens van de onderzoeker en promotores.

Begin februari maakt de jury de namen van de drie finalisten bekend; de uiteindelijke
prijsuitreiking is tijdens de eerstvolgende Vriendendag, op zaterdag 21 april 2018.

Meer informatie: Charlotte van Emstede, Secretaris van de Stichting Vrienden van het KNIR cvanemstede@hotmail.com; Minou Schraven, Voorzitter van de Stichting Vrienden van het KNIR, m.schraven@auc.nl.

Eerdere winnaars

In 2018 is de Van Woudenberg Dissertatieprijs uitgereikt aan dr. Anne Huijbers voor haar proefschrift Zealots for Souls. Dominican Narratives of Self-Understanding during Observant Reforms, c. 1388–1517 (Radboud Universiteit Nijmegen, 2017).

In 2016 is de Van Woudenberg Dissertatieprijs uitgereikt aan dr. Eva Mol voor haar proefschrift Egypt in material and mind. The use and perception of Aegyptiaca in Roman domestic contexts of Pompeii (Universiteit Leiden, 2015). Met het prijzengeld organiseerde zij op 4 mei 2017 de workshop The material dimensions of myth in the city of Rome of myth in the city of Rome.

In 2014 is de Van Woudenberg Dissertatieprijs uitgereikt aan dr. Han Lamers voor zijn proefschrift Reinventing the Ancient Greeks: The self-representation of Byzantine scholars in Renaissance Italy (Universiteit Leiden, 2013).