Verblijf & beurzen

Ted Meijerprijs

De Ted Meijerprijs, vernoemd naar de in 1997 overleden ex-directeur van het KNIR, wordt eenmaal per jaar uitgereikt voor de beste scriptie of dissertatie op het gebied van de geestesweten-schappen, in relatie tot Italië en in het bijzonder tot Rome. De prijs heeft tot doel de winnaar in de gelegenheid te stellen zich in vrijheid te oriënteren op een promotie- of postdoc-onderzoek.

De prijs bestaat uit:

•   een onderzoeksbeurs van €2400,- (voor afgestudeerden) of €3000,- (voor gepromoveerden)

•   drie maanden gratis onderzoeksverblijf op het KNIR

•   een reiskostenvergoeding van max. €500,- (ter vergoeding van de kosten van de reis Nederland – Rome en voor studiereizen in Italië)

De Ted Meijerprijs 2020 is toegekend aan Arjen van Lil voor zijn scriptie Ritual, Narrative, and Trauma. Considering the Socio-Psychological Significance of Roman Martial Rituals die hij in 2019 aan de Universiteit Utrecht heeft verdedigd.

Juryrapport winnaar Ted Meijerprijs 2020 (english)

Voorwaarden
In aanmerking komen scripties en dissertaties die zijn afgemaakt en succesvol verdedigd in de achttien kalendermaanden voor de deadline van de aanvraag.

De onderzoeksbeurs wordt gedurende het verblijf te Rome in maandelijkse delen uitgekeerd, op de laatste dag van de betreffende maand.

De vergoedingen voor reis- en verblijfkosten worden gegeven voor werkelijk gemaakte kosten, die met relevante bewijsstukken moeten worden aangetoond. Bedragen de werkelijk gemaakte kosten meer dan het maximaal te vergoeden bedrag, dan wordt het maximale bedrag als tegemoetkoming uitgekeerd.

Aanvragen

Gegadigden voor de Ted Meijerprijs 2020 kunnen zichzelf aanmelden. De aanvraag dient een korte omschrijving (maximaal 2 pag. A4) van het in Rome te verrichten onderzoek te bevatten en dient vergezeld te gaan van een exemplaar van de scriptie of dissertatie. Ook moet een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider of promotor (in gesloten enveloppe) worden bijgevoegd. De toewijzing geschiedt door de directeur van het KNIR na overleg met de wetenschappelijke staf van het instituut.

De aanvraag dient voor 15 mei 2020 te worden ingediend. De aanvraag zelf kan per e-mail worden ingezonden aan secretary@knir.it; verzend de e-mail met een verzoek om leesbevestiging en vermeld in het onderwerpvenster in hoofdletters: AANVRAAG TED MEIJER. De scriptie of de dissertatie en de aanbevelingsbrieven dienen per priority post of in digitale vorm naar het KNIR te worden gezonden (postadres: Reale Istituto Neerlandese di Roma, ‘Ted Meijerprijs’, Via Omero 10-12, 00197 ROMA, Italia).

De uitslag van de selectieprocedure wordt binnen zes weken na de sluitingsdatum aan de kandidaten meegedeeld.

Eerdere prijswinnaars

2020 Arjen van Lil, Ritual, Narrative, and Trauma. Considering the Socio-Psychological Significance of Roman Martial Rituals; (R)MA behaald in 2019. Momenteel afstuderend student War & Psychiatry (MSc) aan King’s College Londen.

2019
Elsemieke Daalder, De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus. Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus; PhD behaald in 2018.

2018 Matthijs Jonker, The Academization of Art. A Practice Approach to the Early Histories of the Accademia del Disegno and the Accademia di San Luca; Momenteel Postdoc aan de Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte.

2017 Wieke de Neef, Surface < > Subsurface. A Methodological Study of Metal Age Settlement and Land Use in Calabria (Italy); Momenteel Postdoc aan de Universiteit van Gent.

2016 Martje de Vries, Saving and Shaping Roman History in Athanasius Kircher’s Latium (1671); Momenteel PhD-student aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

2015 Elisa Goudriaan, The cultural importance of Florentine patricians. Cultural exchange, brokerage networks, and social representation in early modern Florence and Rome (1600-1660); Momenteel independent scholar.

2014 Bettina Reitz, Landscapes of War; Momenteel universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

2013 Arthur Crucq, Sculptures of Charity in Rome and Italy from 1600 – 1750; Momenteel promovendus Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

2012 Raphael Hunsucker, Memoria conditorum. Romeinse stichterfiguren en machtslegitimerende Erinnerungsräume in het antieke en middeleeuwse Rome; Momenteel promovendus Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit.

2011
David Napolitano, Training for Rulership – Revisiting Italian Republicanism during the Second Half of the Duecento through the Lens of Political Advice Books; Momenteel postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge.

2010 Robert Flierman, De Canossagang van koning Hendrik IV (1077); Momenteel promovendus Middeleeuwse cultuur aan de Universiteit Utrecht.

2010 Coen van Galen, The Roman census: counting and identity; Momenteel docent Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit.

2009 Erika Manders, Van Romeins keizer naar christelijk monarch. Continuïteit en verandering in de representatie van de keizerlijke macht in de periode 249-395 na Christus; Momenteel post-doc onderderzoeker aan de Georg-August-Universität Göttingen.

2008 Gerdien Smit, Sognatori, sogni e sogni infranti nel (e del) cinema italiano contemporaneo: la rappresentazione cinematografica del ’68; Momenteel Project-coördinator bij het Nederlands Instituut Beeld en Geluid.

2008 Irene van Renselaar, Herinneringscultuur in Rome: de omgang met gedenktekens, gedenkplaatsen en architectonische sporen uit of verwijzend naar het fascistische verleden; Momenteel werkzaam als ‘urban curator’ bij het Museum Rotterdam.

2006 Laura Schutgens, La balia: le passioni e la famiglia, un confronto tra la novella di Pirandello e il film di Bellocchio.

2005 Fedde van Ingen, Geen naam zo welluidend. Rome in het werk van Francesco Petrarca, 1304-1374; PhD behaald in 2005.

2004 Jeremia Pelgrom, Sacrale landschappen, identiteit en romanisering in Lucanië. Een studie naar de sociaalculturele en ideologische betekenis van sultusplaatsen in het integratieproces dat volgde op de Romeinse verovering van Lucanië; PhD behaald in 2011. Momenteel hoofd Oudheid van het KNIR.

2004 Louis van den Hengel, Gebroken Vertogen: Romeinse keizerportretten en de constructie van subjectiviteit; PhD behaald in 2009. Momenteel post doc onderzoeker en docent bij het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht.

2002 Albrecht Diem, The regula cuiusdam ad virgines. Edition and translation of a Merovingiam monastic rule for nuns; Momenteel associate professor aan Syracuse University (NY).

2001 Leonore M. Winckel, Voorname woonhuizen in de maatschappelijke context van Pompeii in de 3de / 2de v. Chr.; PhD behaald in 2009.

2000 Liesbeth C. de Wreede, Jezuieten, wetenschap, wiskunde en humanisme, instrumenten (16de en 17de eeuw); PhD behaald in 2007, momenteel onderzoekster op het gebied van Medical Statistics aan het LUMC.

1999 Dirk-Jan Dekker, De Natuurfilosofie aan de Universiteit van Parijs van ca. 1300 tot ca. 1350; PhD behaald in 2003.