Onderwijs

KNIR/RKD-stage

HADRIANVS in Mapping Artists

Deadline: 14 maart 2019

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag beheert, behoudt, onderzoekt, presenteert en publiceert kunsthistorische kennis en informatie voor musea, wetenschap en publiek. Sinds 1932 beheert het RKD analoge en digitale collecties van beelddocumentatie, bibliotheek en archivalia, en behoort daarmee tot de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra ter wereld.
Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) is het oudste en grootste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Het Instituut organiseert cursussen voor studenten van alle niveaus en opleidingen, en het stelt beurzen en onderdak in Rome ter beschikking aan excellente studenten en onderzoekers in verschillende disciplines.

Het project
Het KNIR en het RKD initiëren een driejarig project waarin de expertise in het RKD-project Mapping Artists en de informatie in het KNIR-project HADRIANVS worden gecombineerd om zo volgens de laatste stand van digitale wetenschap gegevens te ontsluiten over Nederlandse kunstenaars in Rome, vanaf de Renaissance tot aan het eind van de negentiende eeuw, en deze duurzaam online beschikbaar te stellen voor zowel specialisten als een groot publiek.
Bij de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van het RKD en het KNIR is in het voorjaar van 2019 een stageplaats beschikbaar voor een student kunst- en/of cultuurgeschiedenis.

Taken
De werkzaamheden bestaan uit het overzetten, controleren en redigeren van informatie uit de Hadrianus database, en het correct invoeren van deze gegevens in de RKD databases volgens de geldende protocollen. Gevraagd wordt algemene kennis van de kunstgeschiedenis, liefst op het terrein van de vroegmoderne kunst (1500-1750). Niveau BA of MA. Deze stageplek behelst een periode van inwerken in bij het RKD in Den Haag gevolgd door een periode op het KNIR in Rome, voor het verwerken en controleren van de gegevens. De begeleiding vindt plaats door collega’s van het RKD en het KNIR. Duur: 10-12 weken (ca. 15 ECTS); de duur van de periode in Rome zal nader worden afgestemd maar valt in principe in de periode tot eind juli 2019.

Wij bieden
Je wordt ingewerkt in de RKD databases door medewerkers in Den Haag; in Rome word je begeleid door een medewerker van het KNIR. Je werkt mee aan de belangrijkste nationale databases voor de kunstgeschiedenis. Je doet ervaring op met diverse werkzaamheden in twee toonaangevende wetenschappelijke instituten. Je verblijft een periode op het KNIR in Rome en krijgt een reiskostenforfait (€ 100), gratis logies tijdens het verblijf in Rome en een weekvergoeding van het KNIR (€ 50).

Informatie
a.witte@knir.it en https://rkd.nl/nl/over-het-rkd/actueel/uncategorised/629-stage-knir-en-rkd-hadrianvs-in-mapping-artists

Deadline
14 maart 2019