Seminar: Rome Lezen

De toeristische stad

Datum: 15-30 mei 2017

Deadline voor aanmelding: 10 januari 2017

Sinds de klassieke oudheid is Rome vrijwel onafgebroken bezocht, bewonderd en soms bekritiseerd door pelgrims, reizigers en toeristen. Welke impact heeft dit gehad op de geschiedenis van de stad – op te vatten als de interactie tussen de gebouwde ruimte (urbs), sociaal-economische structuur (civitas) en beeldvorming (topos)? Welke impact heeft de complexe geschiedenis van de stad, op haar beurt, gehad op veranderende verwachtingen, gedrag en ervaring van toeristen? Welke plaatsen, actoren en media hebben daarbij een sturende rol gespeeld? Hoe kunnen cultuurhistorici deze dynamiek onderzoeken en de stad op nieuwe manieren lezen? Wat is het belang van dit onderzoek voor de huidige toeristische sector en stedelijke maatschappij?

In de cursus maken deelnemers op basis van programmatische teksten en case studies kennis met een breed palet aan (inter)disciplinaire invalshoeken en methodes om de impact van toerisme en pelgrimage op de ruimtelijke, sociaal-economische en culturele dynamiek van de stad te analyseren. Vervolgens zullen we aan de hand van combinaties van zelf te kiezen bronnen – bv. reisverslagen, gidsen, tijdschriften, prenten, schilderijen, foto’s, films, archieven van toeristische organisaties en lokale overheden – onderzoek doen naar de betekenis van Rome voor toeristen en de betekenis van toerisme voor Rome. In gesprekken met stadsbestuurders, journalisten, touroperators en vertegenwoordigers van de erfgoedwereld zullen we ten slotte van gedachten wisselen over de uitdagingen van de toeristische stad, en de bijdrage die wij met ons cultuurhistorische onderzoek daaraan kunnen leveren.

Docenten
Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU, coördinator), Prof.dr. Harald Hendrix (KNIR, directeur) en gastdocenten

Doelgroep en ingangseis
Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut of van een andere Nederlandse onderzoeksschool op het gebied van de geesteswetenschappen. (Italiaanse taalkennis niet nodig)

Onderwijsvorm en toetsing
Voorbereidende opdracht; locatiegebonden groepsopdrachten; individuele presentatie; bijdrage aan discussies; afsluitend essay.

Studielast
6 ECTS

Kosten
Deelnemers logeren in het gastenverblijf van het KNIR en kunnen daar gebruik maken van alle faciliteiten die nodig zijn voor hun verblijf (o.a. keuken). De kosten van het verblijf en van excursies worden betaald door het Huizinga Instituut. .

Deadline aanmelding
Doordat er slechts 10 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij geïntereseerde Promovendi en ReMA studenten een motivatie (incl. affiliatie) van maximaal één A4 te schrijven en te versturen via ons online webformulier. Op basis van deze motivatie zal er een selectie plaatsvinden. Inschrijven en motivatie insturen voor: 10 januari 2017.

Meer info
huizinga-fgw@uva.nl