Seminar: Rome Lezen

De toeristische stad

Datum: 13-27 mei 2019

Deadline voor aanmelding: 1 februari 2019

In samenwerking met het Huizinga Instituut

Studielast
De studielast komt overeen met 6 ECTS (168 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het KNIR een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Meer informatie volgt.