Seminar: Rome Lezen

De toeristische stad

Datum: 13-27 mei 2019

Deadline voor aanmelding: 15 februari 2019

In samenwerking met het Huizinga Instituut

Sinds de klassieke oudheid is Rome vrijwel onafgebroken bezocht, bewonderd en soms bekritiseerd door pelgrims, reizigers en toeristen. Welke impact heeft dit gehad op de geschiedenis van de stad – op te vatten als de interactie tussen de gebouwde ruimte (urbs), sociaal-economische structuur (civitas) en beeldvorming (topos)? Welke impact heeft de complexe geschiedenis van de stad, op haar beurt, gehad op veranderende verwachtingen, gedrag en ervaring van toeristen? Welke plaatsen, actoren en media hebben daarbij een sturende rol gespeeld? Hoe kunnen we als cultuurhistorici deze historische dynamiek onderzoeken door de stad en de stadsgeschiedenis op nieuwe manieren te leren lezen? Wat is het belang van dit onderzoek voor de huidige toeristische sector en stedelijke maatschappij?

In de cursus maken deelnemers op basis van programmatische teksten en case studies kennis met een breed palet aan (inter)disciplinaire invalshoeken en methodes om de impact van toerisme en pelgrimage op de ruimtelijke, sociaal-economische en culturele dynamiek van de stad te analyseren. Vervolgens zullen we aan de hand van combinaties van zelf te kiezen bronnen – bv. reisverslagen, gidsen, tijdschriften, prenten, schilderijen, foto’s, films, archieven van toeristische organisaties en lokale overheden – onderzoek doen naar de betekenis van Rome voor toeristen en de betekenis van toerisme voor Rome. In gesprekken met professionele experts zullen we ten slotte van gedachten wisselen over de uitdagingen van de toeristische stad, en de bijdrage die wij met ons cultuurhistorische onderzoek daaraan kunnen leveren.

Rome lezen: de toeristische stad is een intensieve cursus op locatie in Rome voor Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut. De cursus bouwt inhoudelijk voort op, maar is zeker ook te volgen zonder de bachelorcursus Roma Caput Mundi die het KNIR twee keer per jaar aanbiedt aan een selectie van de beste studenten uit diverse geesteswetenschappelijke opleidingen. Terwijl de cursus Roma Caput Mundi een introductie biedt op de omgang met het rijke culturele en materiële erfgoed van Rome door de eeuwen heen, beoogt de cursus Rome lezen nieuwe inzichten te ontwikkelen in de verbanden tussen toerisme en de ruimtelijke, sociaal-economische en culturele dynamiek van de stad, in heden en verleden.

Docenten
Prof. dr. Jan-Hein Furnée (RU, coördinator), prof.dr. Harald Hendrix (KNIR) en dr. Arno Witte (KNIR).

Doelgroep en ingangseis
Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut (Italiaanse taalkennis niet nodig).

Onderwijsvorm en toetsing
Voorbereidende opdracht; locatiegebonden groepsopdrachten; individuele presentatie; bijdrage aan discussies; afsluitend essay.

Studielast
De studielast van de cursus komt overeen met 6 ECTS (168 uur). Deelnemers dienen met de coördinator van de eigen ReMa-opleiding/onderzoeksinstituut vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het KNIR/Huizinga Instituut op verzoek een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten
Deelnemers logeren in het gastenverblijf van het KNIR en kunnen daar gebruik maken van alle faciliteiten die nodig zijn voor hun verblijf (o.a. keuken). De kosten van het verblijf en van excursies worden betaald door het Huizinga Instituut. Tevens kunnen deelnemers bij het Huizinga Instituut een reiskostenvergoeding tot een maximum van €175,- aanvragen. 

Aanmelding
Studenten en promovendi kunnen zich aanmelden door op de onderstaande link te klikken. Op basis van de motivatie zal er een selectie worden gemaakt, waarbij voorrang verleend wordt aan onderzoekers verbonden aan het Huizinga Instituut.

Inschrijven voor
15 februari 2019