Seminar: Retorica in Rome

Over filosofie, onderwijs en de kunst van het spreken

Datum: 18 – 26 januari 2018

Deadline voor aanmelding: 1 oktober 2017, 18.00 uur

 

Inhoud
In samenwerking met het Stichting Landmerk laat het KNIR met deze cursus de klassieke hoogtijdagen van de retorica weer herleven. In negen dagen doe je spreekoefeningen, maak je excursies naar retorische hotspots in Rome en verdiep je je in de achterliggende vragen van de retorica in intensieve leescolleges over Plato.

Docenten
Jordi Wiersma MA LLM (Universiteit Leiden/Landmerk), Niko Schonebaum MA (Landmerk).

Voertaal
Nederlands

Doelgroep en ingangseis
Gemotiveerde studenten (BA/MA) van UvA, VU, UL, UU, RUN en RUG met een brede interesse in de humaniora. In deze cursus worden hoge eisen gesteld aan de student. De student moet bereid zijn de inspanning (voorbereiding en actieve deelname colleges) te leveren die noodzakelijk is om deze cursus goed af te ronden.

Onderwijsvorm en toetsing
Voorbereidende opdracht; leescolleges waarin Plato’s Gorgias integraal wordt gelezen en behandeld; retorische workshops en een aantal excursies. Toetsing:

Toetsing
Essay van 2000-2500 woorden, dat op 31.01.2018 (23:00 uur) moet worden ingeleverd.

Studiemateriaal
Plato, Phaedrus. Vertaling X. de Win.
Cicero, De ideale redenaar. Vertaling H.W.A. van Rooijen-Dijkman & A.D Leeman.

Studenten dienen de voorgeschreven boeken voor aanvang van de cursus gelezen te hebben. Deze boeken dienen de studenten ook zelf mee te nemen naar Rome.

Studielast
3 ECTS (84 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het KNIR een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten
EUR 350,-

De rest van de kosten verbonden aan deze cursus worden voor het grootste deel door een KNIR-subsidie vergoed.
–    Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in het KNIR. Hierbij is tevens gelegenheid zelfstandig maaltijden te bereiden.
–    De meeste entrees worden door het KNIR vergoed, maar houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage.
–    Het KNIR verleent deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond een tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Aanmelding en toelating
Het betreft een selectieve cursus waarvoor maximaal 16 studenten in competitie worden toegelaten.

Ronde 1: De student dient voor de deadline van 1 oktober 2017 een c.v. (maximaal 1 pagina) en een motivatiebrief te sturen (maximaal 400 woorden). Langere inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Ronde 2: De student wordt uitgenodigd voor een selectiedag in Utrecht en/of Leiden op een nader vast te stellen datum, waar de laatste selectieronde plaatsvindt.

De bekendmaking van deelname geschiedt voor 15 december 2017.

Deadline aanmelding
1 oktober 2017, 18.00 uur.

Meer info
secretary@www.knir.it