Seminar: Multitalents

Multitalents: Bernini

Date: 30 April – 14 May 2018

Deadline for applications: 15 February 2018

Cursusinhoud
Handboeken over de Italiaanse Barok noemen steevast als een van de belangrijke karakteristieken dat deze stijl ‘theatraal’ is. Dat deze kunst, volgens het retorische principe ‘docere, delectare, movere’, alle middelen inzette om de beschouwer te overweldingen en te overtuigen, is inmiddels gemeengoed. Maar hoe werd dat gedaan, en welke disciplines moesten kunstenaars beheersen dan wel incorporeren door samenwerking met anderen, om aan de wensen van hun illustere opdrachtgevers tegemoet te komen? Om de theatraliteit van de Barok te doorgronden gaat deze cursus in op de werkplaats en de sociale context van Gianlorenzo Bernini, de meest getalenteerde beeldhouwer van de 17de eeuw – maar hij was meer dan dat. Als architect, schilder, schrijver van toneelstukken, impresario, acteur en wellicht componist speelde hij als ‘cultureel ondernemer’ avant la lettre een cruciale rol in de ontwikkeling van de Barok. Zijn werkplaats was een broedplaats van nieuw talent en vooral een plek van artistiek experiment. Deze cursus, bedoeld voor studenten kunstgeschiedenis, theaterwetenschappen, muziekwetenschap, literatuurwetenschap en aanverwante disciplines, zal de kruisbestuiving van de verschillende kunstvormen onder de loep nemen die aan de basis ligt van de interdisciplinariteit van de Barok.

Doel
De cursus heeft tot doel de student inzicht bij te brengen in enerzijds de historiografie van de barok en de meer recente kunsthistorische literatuur over Bernini en zijn werkplaats, en anderzijds beoogt de cursus duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van een interdisciplinaire benadering van Bernini voor inzicht in de 17de eeuwse artistieke debatten.

Doelgroep
BA en MA studenten kunstgeschiedenis, geschiedenis, muziekwetenschappen en theaterwetenschap van KNIR partneruniversiteiten (UvA, VU, UL, UU, RU en RUG)

Cursusformat
De cursus bestaat uit twee weken intensief onderwijs bestaande uit colleges, excursies naar belangrijke locaties in Rome, presentaties en zelfstudie. Voorafgaand aan de cursus dient een inleidende opdracht gemaakt te worden. Een afsluitend werkstuk wordt geschreven na terugkeer naar Nederland.

Docenten
– dr. Arnold Witte (KNIR)
– dr. Joris van Gastel (Biblioteca Hertziana)
– Gastdocenten

Literatuur
Voor de cursus zal het boek Filippo Baldinucci, The Life of Bernini, eds. M. Delbeke /S. F. Ostrow/E. Levy, University Park: Penn State UP, 2006 worden gebruikt. Additionele literatuur zal digitaal beschikbaar worden gesteld.

Kosten
Verblijf op het KNIR is gedurende de cursus kosteloos; de student die de cursus met goed gevolg afsluit krijgt een forfaitaire reiskostenvergoeding.

Credits
6 ECTS, bestaande uit 1 EC voor de voorbereidende opdracht; 3 EC voor het seminar in Rome (inclusief een presentatie op locatie) en 2 EC voor het afsluitende essay.

Aanmelden en toelating
Studenten kunnen zich via de onderstaande link aanmelden, voor 1 februari 2018. Selectie vindt plaats op basis van cijferlijsten en motivatiebrief.

Meer informatie
Mail: a.witte@www.knir.it