Rome en Amsterdam

Rome en Amsterdam: erfgoed in vergelijkend perspectief

Datum: 10-24 maart 2014

Deadline voor aanmelding: 15 januari 2014

MASTERCLASS VOOR MA-STUDENTEN GEESTESWETENSCHAPPEN
van de UvA, VU, UL, UU, RUN en RuG

In samenwerking met Universiteit van Amsterdam (UvA)

Inhoud
De binnensteden van Amsterdam (sinds 2010) en Rome (sinds 1980) behoren tot Werelderfgoed volgens de standaarden van UNESCO. In de vroegmoderne tijd waren beide plaatsen mondiale centra: Amsterdam als een hoofdstad van de wereldeconomie en Rome als cultureel en religieus ijkpunt. Maar overigens zijn de situaties juist zeer verschillend. In de volgens een rationeel plan ontwikkelde grachtengordel is nog veel van de historische situatie intact. De Eeuwige Stad wordt daarentegen gekenmerkt door een continue worsteling met tweeduizend jaar materieel erfgoed. De verschillende sporen van de klassieke, middeleeuwse en (vroeg)moderne periodes zijn vaak letterlijk boven elkaar terug te vinden. Toch zijn er wederzijds lessen te leren – zoals bij de uitbreiding van het metronetwerk, die nu in beide steden voor controverses zorgt.

De term “erfgoed” wordt in deze cursus breed opgevat, in lijn met de benadering van het Amsterdams Centrum voor Cultureel Erfgoed en Identiteit en het KNIR. Tijdens een intensief studieverblijf in Italië kunnen de deelnemers zich richten op (kunst)historische, archeologische, literaire en multimediale aspecten en op relevante kwesties van beleid, conservering, restauratie en presentatie. Daarbij staat de vraag centraal hoe historische locaties en objecten nieuwe betekenis krijgen voor latere generaties.

Docent
Dr. M.A. Weststeijn

Doelgroep en ingangseis
De cursus is bestemd voor MA-studenten geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, en de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwijsvorm en toetsing
‘Expert meeting’op nader bekend te maken data in Amsterdam, excursie (10-24 maart) te Rome, hoor-en werkcolleges op locatie.

Studiemateriaal
Artikelen via Blackboard ter voorbereiding van de excursie. Daarnaast zoeken de deelnemers, afhankelijk van het gekozen onderwerp zelf hun materiaal. Niet verplicht, wel aan te raden: Robert Hughes, Rome: A Cultural, Visual, and Personal History (New York: Vintage, 2012) en G. Fairclough a.o. (ed.), The Heritage Reader (London & New York: Routledge, 2008).

Studielast
De studielast komt overeen met 6 ECTS. De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten
Deelnemers dienen rekening te houden met reiskosten en een bescheiden bijdrage voor onderdak in de groepskamers van het KNIR.

Aanmelding en toelating
Gegadigden dienen zich aan te melden bij Dr. Thijs Weststeijn (thijs.weststeijn@uva.nl). Beschikbare plaatsen worden toegekend op basis van motivatiebrief.

Deadline aanmelding
15 januari 2014.