Verblijf & beurzen

Rome Award

Elk jaar bezoeken honderden VO leerlingen de eeuwige stad in het kader van de Klassieke Culturele Vorming. Om deze reis nog leuker te maken, organiseert de Vrije Universiteit in samenwerking met het KNIR elk jaar een wedstrijd. Aan de hand van een wisselend thema maken VO leerlingen een creatief product zoals een toneelstuk, een muziekclip, een spel, etc.

Dit jaar is het thema: Religie in de Oudheid.

De winnende groep krijgt:

  • een feestelijk ontvangst en rondleiding op het KNIR (voorjaar) of de Vrije Universiteit Amsterdam (najaar);
  • de kans het bekroonde product te presenteren en publiceren op Quamlibet.nl;
  • een exemplaar van het boek SPQR (Luc Verhuyck) voor de hele groep;
  • de 3D app ‘Virtual History Rome’ voor alle leerlingen van de klas.

Het product wordt door een gerenommeerde jury beoordeeld op:

  • originaliteit;
  • verwerking van de klassieken;
  • kennis van monumenten, topografie en geschiedenis van de stad.

Deadline Rome Award Voorjaar 2017 : 24 februari 2017.

Deadline Rome Award Najaar 2017: 24 juni 2017.

Inleveren kan via e-mail (voorlichting.archeologie.vu.fgw@vu.nl) of per post (Archeologisch Instituut Vrije Universiteit, Volelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, t.a.v. prof. G.-J. Burgers). Individuele deelname is ook mogelijk.

Vragen?
voor meer informatie mail naar voorlichting.archeologie.vu.fgw@vu.nl.