Prospectiearcheologie in Rome

Geofysische prospectiemethoden en data-integratie toegepast op het Italiaanse archeologische landschap

Datum: 28 oktober – 4 november 2013

Deadline voor aanmelding: 15 september 2013

INTERDISCIPLINAIRE MASTERCLASS VOOR BA3, (Re)MA- EN PhD-STUDENTEN ARCHEOLOGIE, GEO-ARCHEOLOGIE, GEOGRAFIE EN AANVERWANTE DISCIPLINES

Inhoud
In deze cursus, aangeboden in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Academia Belgica, krijgen cursisten theoretische en praktische colleges in de geofysische prospectie. Een team van specialisten uit o.a. Nederland, België en Engeland behandelt de theorie, toepassingsmodelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen van verschillende prospectiemethoden. Vervolgens wordt de theorie in de praktijk gebracht op een van de meest spectaculaire archeologische sites van Rome: de Via Appia. In dit rijke archeologische landschap dat vol staat met indrukwekkende ruïnes van o.a. monumentale funeraire architectuur en elitevilla’s, zullen cursisten resistiviteitsmetingen en magnetometrische prospectie uitvoeren. De prospectiedata worden vervolgens verwerkt in een geografisch informatiesysteem (waarin opgravings- en surveydata zijn opgenomen, maar ook moderne topografie, percelering, luchtfoto’s en historische kaartmateriaal) dat als basis dient voor het correct analyseren en interpreteren van de prospectiedata. De verschillende mogelijke interpretaties worden gemeenschappelijk en onder begeleiding van experts in de Romeinse archeologie kritisch besproken en getoetst. Aansluitend op de cursus bestaat er voor een beperkt aantal cursisten de mogelijkheid om als stagiair te participeren in een professioneel prospectieonderzoek op de via Appia.

Docenten
Dr. Steven Soetens (VU/VUB), dr. Jeremia Pelgrom (RUG/KNIR) en verschillende internationale gastdocenten

Doelgroep en ingangseis
BA3, (RE)MA en PhD studenten archeologie, geo-archeologie, geografie en aanverwante disciplines aan de VU, UvA, UL, UU, RU of RuG.  De cursus is ook toegankelijk voor studenten archeologie van de hogeschool Saxion. Voor hen geldt echter een ander tarief.

Onderwijsvorm en toetsing
De masterclass behelst een intensieve cursus van colleges op het Instituut, werkcolleges op locatie in het veld en excursies. De deelnemers worden getoetst op basis van hun participatie tijdens de (werk)colleges en een onderzoekspaper aan het eind van de cursus.

Studiemateriaal
Wordt later bekend gemaakt

Studielast
De studielast komt overeen met 3 ECTS (84 uur). Geselecteerde deelnemers dienen zelf met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de masterclass deel kan uitmaken van het curriculum en of het aantal toegekende studiepunten overeenkomt met eisen van eigen examencommissie. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten
Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan de masterclass en het Koninklijk Nederlands Instituut verleent deelnemers gratis onderdak in de groepskamers van het Instituut. Deelnemers, die de cursus met succes afronden krijgen een vergoeding in de reiskosten van €100. Overige (reis)kosten zijn voor eigen rekening.

Aanmelding en toelating
Gegadigden dienen zich aan te melden via onderstaande link. De deelnemers worden geselecteerd op basis van hun ervaring, cijferlijst en motivatie. Geef ook duidelijk aan bij de motivatie of je geïnteresseerd bent om aan de tweeweekse veldstage deel te nemen (deze duurt van 4 november tot en met 17 november).

Deadline aanmelding
15 september 2013. Rond 1 oktober volgt informatie met betrekking tot de selectie.

Meer info
Voor meer informatie over de cursus en de aanmeldingsprocedure, kunnen geïnteresseerden zich wenden tot dr. Jeremia Pelgrom (j.pelgrom@www.knir.it) of tot academic.secretary@www.knir.it