Medewerkers

Prof. dr. Harald Hendrix

Prof. dr. Harald Hendrix

Directeur

haraldhendrix@knir.it
+39 06.326962.27

Discipline en specialisatie:
Italiaanse taal en cultuur
Cultuurgeschiedenis, Renaissance Studies, Literatuurwetenschap

Universiteit:
Universiteit Utrecht

Periode in Rome:
2014-2019

Bereikbaar op:
Maandag-vrijdag 10.00h-18.00h

Profiel
Harald Hendrix (1958) studeerde geschiedenis, Italiaans en literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij werkte als beleidsmedewerker cultuurbeleid bij de Raad voor Cultureel Werk (1985-1989), en vervolgens als universitair docent aan het Italiaans Seminarium van de Universiteit van Amsterdam (1989-1994). Na zijn promotie werd hij in 1994 benoemd tot universitair hoofddocent Renaissance Studies aan de vakgroep Literatuurwetenschap van de Universiteit Utrecht. In 2001 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Italiaanse taal en cultuur aan dezelfde universiteit. Vanuit deze positie vervulde hij diverse bestuurlijke functies, eerst als wetenschappelijk directeur van de Landelijke Onderzoekschool Literatuurwetenschap (2002-2006) en vervolgens als hoofd van het nieuw gevormde Department Moderne Talen van de Universiteit Utrecht (2007-2012). Tevens trad hij op als voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Werkgroep Italië Studies (2007-2014). In het jaar 2012-2013 verbleef hij als ‘professeur invité’ aan het Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance in Tours. Vanaf 1 mei 2014 vervult hij de taak van directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. In 2003 werd Harald Hendrix door de Italiaanse president Carlo Azeglio Ciampi benoemd tot commandeur in de orde van verdienste van de Republiek Italië.

Onderzoek
Vanuit een gecombineerde achtergrond als cultuurhistoricus, comparatist en italianist heeft Harald Hendrix gepubliceerd over de Europese uitstraling van de Italiaanse cultuur van de Renaissance en de Barok (Traiano Boccalini fra erudizione e polemica, Olschki, 1995), over de vroegmoderne esthetiek van het afschuwwekkende en over de relatie tussen literaire cultuur en culturele herinnering. In dit kader richt hij zich tevens op de bestudering van topografische en chorografische teksten, en op reisliteratuur (gidsen en verslagen). Hij werkt momenteel aan een boek over de cultuurgeschiedenis van het Italiaanse schrijvershuis, vanaf Petrarca tot heden.
Onderwijs
MA-cursus Il Bel Paese: Identità italiana e culto della bellezza (Masterlanguage, voorjaar 2015)
Begeleiding
Harald Hendrix begeleidt gevorderde studenten (MA en RMA) en promovendi die onderzoek doen naar aspecten van de Italiaanse cultuur, in het bijzonder de literaire, vanaf de vroegmoderne tijd tot heden.

Recent door hem begeleide en afgeronde promoties:

Kyle Hall, Affecting Lives: The Politics of Biography in Modern Italy, 1850-1881 (Harvard University, USA, mei 2013)

Gandolfo Cascio, Michelangelo in Parnaso. Scrittori a contatto con le rime buonarottiane. La ricezione critica, creativa e le traduzioni d’autore (Universiteit Utrecht, 17 september 2013)

Matteo Brera, Novecento all’Indice. La condanna di Gabriele d’Annunzio, il modernismo, e i rapporti Stato-Chiesa all’ombra del Concordato (1907-1939) (Universiteit Utrecht, 24 juni 2014)

Lopende promotieprojecten:

Dina de Oliveira Titan, The origins of instrumental diminution in Renaissance Venice: Ganassi’s ‘La Fontegara’ (Universiteit Utrecht)

Lezingen / Congressen
2014

12-14 september 2014: “Virgil’s grave”, Durham, congres Tombs of the Ancient Poets

3-6 september 2014: “Epigraphy and the shifting of early modern memorial cultures from the antique to the modern”, Lissabon, congres European Association of Urban Studies

27-29 augustus 2014: Bergen: gastcolleges, op uitnodiging vakgroep Italiaanse taal en cultuur, Universiteit Bergen

22 mei 2014: “Mascherata italiana. Italianen over taal en identiteit in het Italië van vandaag”, Utrecht (organisator en voorzitter paneldiscussie)

28 maart 2014: “Domestic antiquarianism and literary self-fashioning”, New York, congres Renaissance Society of America

Overige activiteiten
Interviews en overig redactioneel werk

Harald Hendrix is als hoogleraar Italiaanse taal en cultuur verbonden aan de Universiteit Utrecht. Vanuit deze positie is hij tijdens de periode van zijn directoraat gedetacheerd naar het KNIR.

Publicaties
Voor een overzicht van publicaties ga naar Academia.edu.

academia.edu